Kyllin lähellä – riittävän kaukana, vastavuoroinen vuoropuhelu psykoterapiaprosessissa

Kirjoittanut TYKE

Vien teidät pienelle vuorovaikutusmatkalle potilaitteni kanssa – oppimaani ja kokemaani – kohtaamisineen ja kohtaamattomuuksineen, iloineen ja suruineen. Terapeutin henkilökohtaiset ominaisuudet Psykoterapeuttien henkilökohtaisia ominaisuuksia kartoittavien tutkimusten mukaan terapeutin ominaisuudet vaikuttavat keskeisesti hoitotulokseen (Anderson ym. 2009, Okiishi, Lambert, Nielsen & Ogles 2003, Okiishi ym. 2006) Terapeutin keskeisimmät myönteiseen hoitotulokseen vaikuttavat ominaisuudet ovat: kyky rakentaa empaattinen ympäristö, kyky […]

Kasvu työnohjaajaksi

Kirjoittanut TYKE

Työnohjaajuus ennen tietoa Oma kokemukseni työnohjauksesta oli hyvin myönteinen. Työnohjaaja tuntui avaavan portteja sellaisiin ajatusmaailmoihin, joihin en aiemmin ollut edennyt. Hän tuntui olevan myös minun ja meidän puolella ja se tuntui hyvältä. Työnohjaaja ymmärsi, miksi juuri tämä työ on niin merkityksellistä ja tehtävä parhaalla mahdollisella tavalla. Sain siitä innostusta ja rohkeutta työntekoon. Elettäväksi tuli myös […]

Tukka takana, elämä edessä – kasvu ja oppiminen nuorten terapiassa

Kirjoittanut TYKE

Nuoruusikä on vahvaa kasvun, kehityksen ja oppimisen aikaa. Sitä kutsutaan myös toiseksi mahdollisuudeksi, kun ensimmäiset tärkeät kehitysvaiheet olivat lapsuudessa. Kokeileminen, opettelu ja oppiminen on nuoruusiässä prosessi, jossa nuoret tutustuvat itseensä ja ympäröivään maailmaansa. Monille nuorille terapiassa syntyy huikaiseva oivallus ja suorastaan uuden todellisuuden avaava kokemus siitä, että itseä ja muita ihmisiä voi ymmärtää, omaa käyttäytymistä […]

Työnohjaajuutta tutkiva ryhmä TOTU

Kirjoittanut TYKE

Idea ja innostus työnohjaajuuden tutkimiseen syntyi järjestämissäni nk. ”työnohjaajien eettisissä hautomoissa” viimeisen parin vuoden aikana. Työnohjauksen eettisten kysymysten käsittely johdatti meitä uudelleen ja uudelleen pohtimaan työnohjaajan omaa toimintaa työnohjaustilanteessa. Hautomotyöskentelyn edetessä syntyi halu kokeilla ja kehittää menetelmä, jonka avulla oman työnohjaajuuden tutkiminen olisi vertaistyönohjaajien kesken sisällöllisesti ja rakenteellisesti mahdollista. Olemme pohtineet myös monia reunaehtoja tutkimisen […]

Oppimisen kokemus – kasvun riemu

Kirjoittanut TYKE

Kuten useimmat asiat tässä maailmassa ja elämässä, on myös käsitys oppimisesta muuttunut kovasti minun elinaikanani, eikä vain elinaikanani, vaan jopa työikäni aikana. ”Oppia ikä kaikki”-sananparsi on kuitenkin edelleen validi. Kun olin opiskeluaikana ja varhaisina työvuosinani sekä neurologian klinikalla että lastensuojelussa tutustunut heiveröisesti oppimisen teorioihin ja oppimispsykologiaan ja olin innoissani verkalleen omaksumistani tiedoista, aloin ensin psykoterapiaopintojen […]

Ulla Kyrönsepän 70-vuotisjuhlaseminaari

Kirjoittanut Sosped säätiö, TYKE

Oppimisen kokemus – kasvun riemulla Sosped säätiö juhlii tänään Ulla Kyrönsepän 70-vuotista taivalta juhlaseminaarissa. Päivän aloitti Sosped säätiön hallituksen entinen puheenjohtaja Anna Ehrnrooth. Juuri nyt Ulla puhuu oppimisesta, yhteisöllisyydestä ja osallistavasta vuorovaikutuksesta. Kaikkia näitä saamme harjoitella tänään käytännössä. Onnea Ulla! Kaunis kiitos ja syvä kumarrus. Seminaari järjestetään Park-hotellissa. Mahdolliset muistamiset voi osoittaa Psykologien Sosiaalisen Vastuun ”Mielenterveystyö […]


v2