Mielipide: Kainuun tilanne

Mielipide: Kainuun tilanne

Kainuussa heikommassa asemassa olevien nuorten tilanne on erityisen huolestuttava

Nordregio-tutkimuskeskuksen pohjoismaisessa työllisyyttä ja taloutta kuvaavassa vertailussa Kainuu menestyi heikoimmin. Heikot työllisyysnäkymät, nuorisotyöttömyys, muuttoliike sekä vanheneva väestö olivat tähän syinä. Syy korkeasti koulutetun väestön ja toisen asteen opiskelunsa päättäneiden nuorten paikkakunnalta pois muuttoon on usein heikko työllisyystilanne. Yliopistokoulutusta paikkakunnalta ei enää myöskään löydy.

Nuorisotyöttömyys on Kainuussa huolestuttavan korkea. Poikien osuus työttömissä, passivoituvissa ja syrjäytymisvaarassa olevissa nuorissa on korkeampi kuin tyttöjen vastaava osuus. Tytöt lähtevät poikia useammin pois paikkakunnalta opiskelujen tai työn perässä.

Kainuun Kulttuuripaja Marilyn on Sosped säätiön hallinnoiman Nuorten Kulttuuripaja -hankkeen yksi kolmesta Kulttuuripajoista. Toiminta on suunnattu 18-35 vuotiaille mielenterveyskuntoutujille.

Kainuun Kulttuuripaja Marilynin toimintaan osallistuvista nuorista joka kolmas on muuttanut Kajaaniin opiskelujen perässä Suomussalmelta. Muut Kainuun paikkakunnat Kajaanin ja Suomussalmen lisäksi eivät kävijätilastoissa juurikaan näy. Vuonna 2015 Kainuun Kulttuuripaja Marilynin toimintaan osallistui 150 nuorta ja kuukausittainen kävijämäärä oli 54.

Kulttuuripajatoimintaan osallistuvilla nuorilla koulut ovat yleisesti jääneet kesken. Yleisimpiä syitä koulun keskeytymiseen ovat masennus, ahdistus sekä erilaiset näköalattomuuden tunteet. Myös läheisverkoston tuki ja sen puuttuminen ovat olleet syitä ongelmien kulminoitumiseen. Joidenkin kohdalla ylisukupolvisuuteen liittyvät ongelmat ja koulukiusaaminen nousevat toimintakyvyn eri osa-alueita lamaannuttaviksi tekijöiksi.

Työllisyystilanne on koko maassa yleisesti heikko. Kainuussa nuori jolta puuttuu työkokemus, jää helposti työnhaussa jalkoihin. Erilaiset työkokeilut mahdollistavat onneksi nuorille kuitenkin työpaikkojen kokeilemisen. Heikommassa asemassa olevien nuorten tilanne on erityisen huolestuttava. Usein elinympäristö rajoittuu noin kymmenen kilometrin säteelle, eikä sen alueen ulkopuolella juurikaan liikuta. Syitä tähän useimmiten ovat taloudelliset ja psyykkiset syyt. Huolestuttavana ilmiönä pidän sitä, että julkisten välineiden liikkumista supistetaan ja rajoitetaan Kainuussa jatkuvasti.

Kainuun Kulttuuripaja Marilynin ohjattu toiminnallinen vertaistuki mahdollistaa vaikeammassa asemassa oleville kainuulaisille nuorille positiivisia ja voimaannuttavia kokemuksia. Toiminnan keskiössä eivät ole hankaluudet tai sairaudet. Toiminnalla on tutkitusti myönteisiä vaikutuksia mielenterveyskuntoutujien fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn. Yhteisöllisyys ja luottamukselliset ihmissuhteet korostuvat nuorten kulttuuripaja-mallissa. Aidolla välittämisellä, vuorovaikutuksella sekä mielenterveyskuntoutujassa olevan potentiaalin näkemisellä, voimme yhdessä luoda toivoa paremmasta tulevaisuudesta.

Jaana Vanhala
Hankevastaava
Kainuun Kulttuuripaja Marilyn
Sosped säätiö


v2