Kiusaaminen ja mielenterveyshäiriöt

Kiusaaminen ja mielenterveyshäiriöt

Moni nuori joutuu peruskouluiässä kiusatuksi. Jotkut kiusatuista sairastuvat psyykkisesti, kun stressi käy ylivoimaiseksi. Koska kiusaamista yleisesti paheksutaan, pitäisi sen syitä tarkastella lähemmin. Näkisin että moraali määrittelee oikean ja väärän, kulttuuri taas moraalin ja sukupolvien elämänhistoria kulttuurin. Kiusaamiskulttuuri on rakentunut osaksi suomalaista yhteiskuntaa ja vaikuttaa osaltaan siihen, miten olemme toisiamme oppineet kohtaamaan.

Nuoruuteen kuuluu, että harjoitellaan myös rajoittamista. Usein rajoitetuksi valikoituu henkilö, joka ominaisuuksiltaan tai mielipiteiltään eroaa muista. Nuoret rajoittavat niinkuin heitä on rajoitettu, se on osa tapakultturiamme. Toisinaan kyse on ryhmäkurista. Silloin rajoitetaan henkilöä, joka tekee vääryyttä toisille. Toisinaan taas pilkataan tai eristetään ominaisuuksien, kuten ylipainon tai arkuuden takia ja se on oikeudetonta kiusaamista. Näkisin, että vallankäytön oikeutuksena voi olla ainoastaan terveyden kunnioittaminen. Sellainen vallankäyttö, joka ei kunnioita terveyttä ei koskaan voi olla oikeutettua. Nuoret kohtelevat toisiaan oman elämänkatsomuksensa pohjalta ja ajattelevat omalla tavallaan terveyden kunniottamiseen littyvissä asioissa. Kavereiden suosio merkitsee nuorelle usein enemmän kuin terveys tai oikeudenmukaisuus.

Kun nuoren ihmisen mieli kiusaamisen takia murtuu, hänen on opittava selviytymään. Itsetunnon menettämisen myötä hän voi kokea itsensä hylkiöksi, jolla ei ole oikeutta elää. Kaikilla on kuitenkin oikeus elää rauhassa ja turvassa. Ennen kuin psyykkisesti sairastunut ihminen saa otteen elämästä, on hänen opittava uudelleen luottamaan itseensä ja muihin ja kunnioittamaan myös itseään. Tähän tarvitaan vertaisuutta ja syrjimätön yhteisö.

Itse olen terapian ja vertaistuen avulla alkanut nähdä itseni vaikuttajana, tasavertaisena ja kokenut vertaisuutta. Kokemukseni kautta tiedän kaikki ne keinot joilla minua kiusattu ja rajoitettu, mutta koska minulla on hyvää tahtoa ja olen saanut riittävää ohjausta, en käytä kokemuspohjaani vääryyteen ja väkivaltaan, vaan tuen kaltaisiani vertaisena.

Sosped säätiön Nuorten kulttuuripaja -hankkeen tarkoituksena on perustaa ympäri Suomea toiminnallista vertaistukea nuorille mielenterveyskuntoutujille tarjoavia kulttuuripajoja. Kulttuuripaja on yhteisö jossa ketään ei syrjitä. Kulttuuripajatoimintaan kuuluu että mielenterveyskuntoutujat ohjaavat toisileen toiminnallisia ryhmiä ja antavat toisilleen vertaistukea. Moni muun muassa kiusaamisen takia sairastunut nuori on saanut otteen elämästä juuri kulttuuripajatoiminnan kautta. Kulttuuripajoilla pyritään ruokkimaan oikeudenmukaiseen vaikuttamiseen perustuvaa tapakulttuuria jonka kulmakiviä ovat vertaisuus, syrjimättömyys ja hyvä tahto. Jos suvaitsevasuuteen ja syrjimättömyyteen pohjaava vertaisuus yhteiskunnassamme lisääntyy, voi tulevien sukupolvien Suomi olla turvallisempi paikka elää.

Heikki Krook, kokemusasiantuntija, Sosped säätiö


v2