Kokemuksia Kulttuuripaja Elviksestä

1. Vertaisohjaajakoulutus

Haastatteluiden kautta valittiin 12 henkilöä vertaisohjaaja koulutukseen, joka alkoi syksyllä 2009. Koulutuksesta vastasi pääosin Markus Raivio, mutta myös Teppo Tolvanen ja Heidi Karjalainen. Joitain luentoja pitivät myös Mielenterveyden keskusliiton työntekijät. Koulutuksessa käsiteltiin mm. toisen ihmisen huomioon ottamista.

2. Toiminta Elviksessä

Elviksen toiminta alkoi keväällä 2010. Ryhminä oli tuolloin ja on edelleen musiikin saralla piano, sähkökitara, basso, rummut, djembe ja tietenkin bändiryhmät.

Studioryhmässä nuo bändit tekevät demojaan, joita studiotekniikasta kiinnostuneet nuoret äänittävät Harjun studiolla. Muista ryhmistä mainittakoon kuvataide, kuntosali, ATK, luova kirjoittaminen, askartelu, karaoke ja yhteislaulu sekä konsoli- ja lautapelit.

3. Elviksen tarkoitus

Kaikille ryhmille on yhteistä se miten yhdessä tekemällä saadaan onnistumisen kokemuksia, opitaan uusia asioita ja ollaan sosiaalisessa kontaktissa. Nämä asiat lisäävät hyvää oloa ja onnellisuutta.

On hienoa kuulua yhteisöön, jossa kukaan ei tahallaan loukkaa toisia.

4. Omia kokemuksiani

Vertaisohjaajana toimiminen on muokannut omaa asennoitumistani elämään ja muihin ihmisiin. Ajatus siitä, että vertaisohjaajana olen olemassa myös toisia varten, on rohkaissut olemaan sosiaalisempi.

Vaikka olenkin sosiaalisesti rajoittunut niin, että minun on joskus vaikea puhua tuntemattomille tai ihmisille, jotka olen juuri tavannut, on Elviksessä helpompaa olla kontaktissa muihin ihmisiin. Ryhmien suunnittelu ja toteutus antaa sisältöä elämään. Viimeisin projekti on kotisivujen tekokurssi sisältönään HTML5 ja CSS3. Tärkeintä on kuitenkin se, että voin tuntea itseni tarpeelliseksi ja saan olla osana myös muiden ihmisten kuntoutumista.

Kirjoittaja,
Heikki Krook, Sosped säätiön ja Nuorten Kulttuuripajat -hankkeen kokemusasiantuntija


v2