Lohjan perusturva sekä sivistystoimi ei ehdottanut euroakaan Lohjan Kulttuuripajalle uudessa talousarviossa

Lohjan perusturva sekä sivistystoimi ei ehdottanut euroakaan Lohjan Kulttuuripajalle uudessa talousarviossa

Lohjan Kulttuuripaja on kehittänyt uutta toimintamallia, jossa mielenterveyskuntoutujia koulutetaan toimimaan vertaisohjaajina, toiminnallisissa ryhmissä, nuorille aikuisille mielenterveyskuntoutujille. Ryhmien toimintamuotoja ovat muun muassa multimedia, musiikki, taide, tietotekniikka, liikunta ja koiratoiminta. Tavoitteena on parantaa kuntoutujien elämänhallintaa, sekä työ- ja toimintakykyä nuorten omien mielenkiinnon kohteiden kautta. Talossa pyörii n. 25 toiminnallista ryhmää viikossa, vaikka työntekijöitä on vain kaksi.

Kun Lohjan Kulttuuripajan kyselytutkimukseen osallistuneilta kysyttiin kuinka moni on hakenut töihin tai opiskelemaan, 47 prosenttia vastasi myöntävästi. Lohjan Kulttuuripajalla on kirjoilla n. 150 nuorta aikuista mielenterveyskuntoutujaa, joista suurin osa on poissa työelämästä ja opiskeluista. He joko ovat tai ovat vaarassa pudota pysyvälle työkyvyttömyyseläkkeelle mielenterveyssyistä. Heistä 20 on koulutettu kulttuuripajan toiminnallisiksi vertaisohjaajiksi. Nyt 18 vertaisohjaaja on jo lähtenyt työn ja koulun pariin.

Vaikka useat eri toimijat ovat aktiivisesti jalkauttamassa tätä uutta mallia muihin kaupunkeihin, toiminnan rahoituksen loppuminen vuoden lopussa uhkaa Lohjan Kulttuuripajan tulevaisuutta. Tilanne on surullinen varsinkin niille nuorille ja vertaisohjaajille, jotka ovat rakentaneet tulevaisuutensa kulttuuripajan toiminnan ympärille.

Kolme vuotta aiemmin Lohjan kaupungin kanssa tehty aiesopimus ja siihen liitetty hankesuunnitelma määrittelee seuraavasti:
“Tarkoitus on, että julkisten palvelujen tuottajat ottavat kokonaisvastuun Nuorten kulttuuripajojen toiminnan jatkumisesta ja rahoituksesta hankeajan päätyttyä”.
Tiistaina 9.9.2014 kuitenkin Lohjan Kulttuuripajalle ja sitä edustavalle Sosped säätiölle kävi ilmi, ettei talon kohtaloa oltu viranhaltijoiden toimesta edes sisällytetty budjettiesitykseen. Ellei Lohjan kaupunginvaltuusto ota asiaan kantaa, Lohjan Kulttuuripaja on pakotettu aloittamaan alasajonsa maailman mielenterveyspäivänä 10.10.2014 ja sulkemaan ovensa vuoden loppuun mennessä. Kustannuksia Lohjan kaupungille Kulttuuripaja toisi vuosittain 90 000 euroa. Yksi syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle noin 40 000 euroa vuodessa.

Masennuksen takia työkyvyttömyyseläkkeelle lähteneiden miesten joukko on lähes kaksinkertaistunut ja naisten yli kaksinkertaistunut 2000-luvulla. Mielenterveyden häiriöt ovat suurin syy suomalaisten työkyvyttömyyseläkkeisiin.

Lisätietoa Lohjan Kulttuuripajasta.
Allekirjoita adressi Lohjan Kulttuuripajan puolesta!

Lisätietoja: Hankejohtaja Markus Raivio | 045 632 1973 | markus.raivio@sosped.fi


v2