Mieletöntä valoa -hanke 2016

Mieletöntä valoa -hanke 2016

Päätavoitteet 2016

• Vertaistuottajakoulutus Tampereella keväällä 2016
• Toiminnalliseen vertaistukeen pohjautuvan tuotantotoiminnan edelleen kehittäminen
• Tarvittavien jatkokurssien suunnittelu ja käynnistäminen vertaistuottajille

Toiminta-ajatus ja toiminnan taustaa

Hankkeen päätavoitteena on löytää media- ja kulttuurialasta kiinnostuneille mielenterveyskuntoutujille ja kehitysvammaisille nuorille työllistymismahdollisuuksia media- ja kulttuurialalta. Tavoitteen saavuttamiseksi hankkeen aikana luodaan toimintamalli, jossa mielenterveyskuntoutujista koulutetaan vertaistuottajia tuottamaan paitsi omia tuotoksia, myös tekemään yhdessä kehitysvammaisten kanssa erilaisia sisältöjä media- ja kulttuurialalle, kuten radiolähetyksiä, valokuva- ja videotuotantoja, kirjoituksia jne.

Mieletöntä valoa –hankkeen kantava idea on alusta alkaen ollut se, että vertaisuus ei tarkoita välttämättä samaa diagnoosia. Se voi tarkoittaa myös vertaisuutta kykyjen sekä mielenkiinnon kohteiden ympärillä. Kaksi ihmistä voivat olla myös vertaisia siitä näkökulmasta, että he molemmat kuuluvat omilla tahoillaan ns. erityisryhmään, joka on sekä sosiaalisesti että kansalaisnäkökulmasta hyvinvointiyhteiskuntamme ulkopuolella.

Vuosina 2014-2015 hankkeessa koulutettiin Helsingin alueelle yhteensä 18 vertaisohjaajaa ja aloitettiin tuotantotoiminta. Yhteistyötä on tehty muunmuassa Lyhty ry:n, Laajasalon opiston ja Omapolku ry:n kanssa. Hankkeessa on toteutettu suoria radiolähteyksiä erilaisista tapahtumista, tehty hanketta esittelevä videotuotanto, brändätty radio-ohjelmaa jne.

Toiminta 2016

Mieletöntä valoa –hankkeen on tarkoitus olla valtakunnallinen hanke. Vuonna 2016 on tärkeää saada toimintaa tapahtumaan entistä enemmän pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Suunnitelmana on järjestää kevään 2016 aikana vertaistuottajakoulutus Tampereella yhteistyössä Tampereen Kulttuuripajan ja Omapolku ry:n kanssa. Tampere on luonteva vaihtoehto toimintapaikaksi, koska alueella on verrattain runsaasti media- ja kulttuurialan toimijoita ja työllistymismahdollisuuksia.

Paikka Auki –kiertue, hankkeen vertaistuottajat lähtevät tutustumaan eri puolilla Suomea toimiviin Paikka Auki –rahoitusohjelmaan kuuluviin hankkeisiin ja tekemään niistä sekä paikkakunnista reportaaseja ja juttuja. Näin vertaistuottajilla on mahdollisuus oppia tekemisen kautta ja samalla saisimme osaltamme nostettua esille hyviä ja mielenkiintoisia hankkeita, sekä eri paikkakuntien ilmiöitä.

Toinen vertaistuottajakoulutus syksyllä 2016 pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

Erikoistumiskurssit, joissa vertaistuottajat voivat syventää osaamistaan omilla mielenkiinnon aloillaan. Esimerkiksi toista kiinnostaa videokuvaaminen ja editointi, kun taas toista radiojuontaminen ja kolmatta äänipöydän käyttäminen.

Jatkamme tapahtumiin jalkautumista, omien tapahtumien järjestämistä, suorien radiolähetyksien tekemistä sekä videotuotantoja. Mielettömän valon toimintaan liittyy oleellisesti vertaistuottajien osallistuminen ja aktiivisuus, joten lukkoon lyötyjä suunnitelmia ei juurikaan ole, vaan meillä on valmius ja mahdollisuus reagoida nopeasti, mikäli vertaistuottajilta, työntekijöiltä tai yhteistyökumppaneilta tulee mielenkiintoinen idea.

Yhteistyö Lähiradion kanssa, tavoitteena on hankkia heidän FM-taajuuksiltaan Mielettömälle valolle vakiovuoro, joko kuukausittaista tai viikottaista radiolähetystä varten.


v2