Mitä Mieletöntä valoa teki vuonna 2015

Mitä Mieletöntä valoa teki vuonna 2015

Ydintulokset 2015

  • Mieletöntä Valoa –hankkeen lanseeraus
  • Vertaistuottajakoulutukset 
  • Mediakumppanuudet 
  • Työelämäkumppanuudet

Toiminnan tarkoitus ja päämäärät

Hankkeen päätavoitteena on löytää media- ja kulttuurialasta kiinnostuneille mielenterveyskuntoutujille ja kehitysvammaisille nuorille työllistymismahdollisuuksia media- ja kulttuurialalta. Tavoitteen saavuttamiseksi hankkeen aikana luodaan toimintamalli, jossa mielenterveyskuntoutujista koulutetaan vertaistuottajia tuottamaan paitsi omia tuotoksia, myös tekemään yhdessä kehitysvammaisten kanssa erilaisia sisältöjä media- ja kulttuurialalle, kuten radiolähetyksiä, valokuva- ja videotuotantoja, kirjoituksia jne.

Mieletöntä Valoa -hankkeen kantava idea on alusta alkaen ollut se, että vertaisuus ei tarkoita välttämättä samaa diagnoosia. Se voi tarkoittaa myös vertaisuutta kykyjen sekä mielenkiinnon kohteiden ympärillä. Kaksi ihmistä voi olla myös vertaisia siitä näkökulmasta, että he molemmat kuuluvat omilla tahoillaan ns. eri- tyisryhmään, joka on sekä sosiaalisesti että kansalaisnäkökulmasta hyvinvointiyhteiskuntamme ulkopuolella.

Vuosina 2014-2015 hankkeessa koulutettiin Helsingin alueelle yhteensä 18 vertaisohjaajaa ja aloitettiin tuotantotoiminta. Yhteistyötä on tehty mm: Lyhty ry:n, Laajasalon opiston, Omapolku ry:n ja Rinnekodin kanssa. Hankkeessa on toteutettu esimerkiksi suoria radiolähetyksiä erilaisista tapahtumista, tehty hanketta esittelevä videotuotanto, brändätty radio-ohjelmaa jne.

Toteutuneet tavoitteet 2015

Mieletöntä Valoa -hankkeen lanseeraus
Helmikuun lopulla yhteistyössä mainostoimisto Måndagin kanssa toteutui hankkeen lanseeraus. Samalla tuotiin esille vertaistuottajia ja järjestettiin muun muassa promokuvauspäivä yhteistyössä Studio Skaalan kanssa. Osana lanseerausta toteutui myös vertaistuottajien kanssa vuoden alusta lähtien valmisteltu ja koulutuksen kruununa toiminut Pop Up -radiopäivä, jossa vertaistuottajat pääsivät testaamaan oppimaansa käytännössä. Suora radiolähetys toteutettiin Ravintola Groteskin tiloissa Helsingin keskustassa yhteistyössä Lyhty ry:n kanssa.

Vertaistuottajakoulutukset
Hankkeen toinen vertaistuottajakoulutus toteutui maalis-huhtikuun aikana ja huipentui lopulta yhteistyössä Lyhty ry:n kanssa toteutettuun Pop up -radiolähetykseen Maailma Kylässä -festivaaleilla toukokuussa.

Syksyllä järjestettiin jo mukana oleville vertaistuottajille heidän toiveidensa ja tarpeidensa mukaan lisäkoulutusta. Osa vertaistuottajista osallistui Journalistiliiton freelancer-koulutukseen ja osa päivän mittaiseen puhetekniikan koulutukseen. Lisäksi vertaistuottajat toteuttivat yksittäisiä radiohaastatteluita ja keväällä 2016 alkavan, kerran kuussa Lähiradion FM-taajuuksilla kuultavan, lähetyksen valmistelut.

Loppuvuodesta suunniteltiin yhteistyökuvioita liittyen kevään 2016 aikana Tampereella järjestettävään hankkeen kolmanteen vertaistuottajakoulutukseen.

Mediakumppanuudet
Alkuvuodesta alkoi yhteistyö YLEn nuortentoimituksen kanssa. Osa hankkeen vertaistuottajista sai osa-aikaista palkkatyötä vuonna 2016 esitettävän kotimaisen draamasarjan käsikirjoitustiimissä. Tämä yhteistyö jatkui läpi vuoden ja tuotanto tulee ulos kevään 2016 aikana.

Yhteistyö alkoi myös City.fi-blogisivuston kanssa, jonka kautta kirjoittamisesta kiinnostuneilla vertaistuottajillamme on mahdollisuus saada tuotoksiaan ja ajatuksiaan esiin laajemmalle yleisölle. Tämä yhteistyö alkoi menestyksekkäästi – ensimmäinen blogikirjoitus keräsi sosiaalisessa mediassa reilusti yli tuhat jakoa.

Työelämäkumppanuudet
Vuoden alussa alkoi yhteistyö AMK Metropolian innovaatio-opintojen työelämäkumppanina. Monialaiset opiskelijaryhmät visioivat uusia ideoita vertaistuottajien työllistämisen tueksi. Tämä yhteistyö johti lopulta siihen, että sosionomiopiskelija teki opinnäytetyönsä hankkeelle ja järjesti yhdessä vertaistuottajien kanssa syksyllä Valoa Syksyyn -tapahtuman. Vertaistuottajat kutsuivat järjestöalan edustajia tilaisuuteen, jossa kertoivat osaamisestaan ja kiinnostuksen kohteistaan. Tämän seurauksena muutama vertaistuottaja sai keikkaluontoisia palkkatöitä järjestöiltä.

Tapahtumat
Tammikuussa hankkeen työntekijät kutsuttiin Radiomedia ry:n järjestämään Kaiku-gaalaan, jossa palkittiin edellisen vuoden parhaita radiomainoksia sekä esitettiin juuri valmistunut Mieletöntä Valoa-hankkeen esittelyvideo. Videotuotanto toteutui yhteistyössä ohjaaja Viljami Erosen ja mainostoimisto Nitro Oy:n kanssa.

Yhteistyö alkoi myös Tampereella toimivan kehitysvammaisia nuoria tukevan Omapolku ry:n Mediapajan kanssa. Ryhmä vertaistuottajia opasti ja tuki hankkeen työtekijöiden kanssa mediapajalaisia radiotyöskentelyssä. Yhteistyö huipentui kesäkuussa Pyynikin kentällä järjestetyn Kisaa ja Musaa -tapahtuman yhteydessä toteutettuun Pop up -radiolähetykseen.

Syksy alkoi yhteistyöllä Flow-festivaalin kanssa. Vertaistuottajat ja ryhmä Lyhty ry:n Radio Valon toimittajia saivat elokuussa järjestetyille festivaaleille mediapassit ja saivat tehdä vapaasti videoreportaaseja heitä kiinnostavista aiheista.

Mieletöntä Valoa Lyhdyssä -illallistapahtuma toteutui yhteistyössä Lyhty Ry:n, Garam & Garam Oy:n sekä ravintola Groteskin kanssa marraskuussa.

Kehitysvammaisten nuorten kanssa toimivan Rinnekodin Kornetin päivä- ja työtoiminnan kanssa alkoi myös yhteistyö. Syys- ja lokakuun aikana harjoiteltiin ja valmisteltiin radiolähetyksen tekemistä ja vieraiden haastattelemista. Vertaistuottajat opastivat ja auttoivat Kornetin nuoria radiolähetyksen valmistelussa ja toteutuksessa. Pop up -radiolähetys toteutettiin Mielenterveys-messuilla.

Uusi toimitila
Hankkeen toimintojen laajentuessa tarve uudelle toimitilalle oli itsestäänselvyys. Sopiva tila löytyi Helsingin Kalliosta Porvoonkadulta. Tila sisustettiin ja otettiin käyttöön vertaistuottajien kanssa loppusyksystä. Uusi toimitila mahdollisti säännöllisten toimituskokousten aloittamisen sekä tarjoaa vertaistuottajille työhuoneen omien tuotantojen toteuttamiseen.

Vuonna 2015 Sosped säätiön Mieletöntä Valoa -hankkeessa työskenteli neljä henkilöä. Hankepäällikkönä toimi Måns Strömberg, tuottajina Emmi Vainio
ja Jari-Pekka Hietsilta, sekä viestintäpäällikkö Pirita Tiusanen teki tiedottamista.


v2