Nuoret mielenterveyskuntoutujat pystyvät auttamaan toisiaan

Suomessa jää joka päivä viisi suomalaista nuorta työkyvyttömyyseläkkeelle mielenterveyshäiriöiden takia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan noin 30 000 nuorella on pysyvän syrjäytymisen riski. Riskin toteutuminen maksaisi yhteiskunnalle 1,2 miljardia joka vuosi. Yksi syrjäytynyt nuori kustantaa vuosittain keskimäärin 40 000 euroa.
Viime vuonna 23-vuotiaiden joukosta 20 000 oli merkintä rikosrekisterissä. 10 000 on kokonaan ”kadonnut”, eli he eivät käy töissä, eikä heillä ole peruskoulun jälkeistä koulutusta.

Sosiaalipedagogiikan säätiö on aloittanut 1.2.2012 RAY-rahoitteisen hankkeen nuorten aikuisten mielenterveyskuntoutujien syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Hankkeessa käytetään GFP-toimintamallia (Guided Functional Peer Support). Siinä mielenterveyskuntoutujia koulutetaan ohjaamaan toisilleen taitoja mm. musiikissa, kuvataiteessa ja tietotekniikassa. Musiikkiterapeutti Markus Raivio kehitti sen työryhmänsä kanssa Niemikotisäätiössä.
”Tavoitteena on auttaa nuorta löytämään itsestään välineitä kuntoutumiseen ja toimintakykyyn. Samalla oppimisen halu käynnistetään uudelleen”, kertoo Raivio.
Hankkeen aikana Suomeen perustetaan, Helsingissä jo olevan talon lisäksi, kolme GFP- taloa Lohjalle, Joensuuhun ja Kainuun kuntaan.

GFP-mallin avulla on saatu poikkeuksellisen hyviä tuloksia. Ensimmäisen vuoden aikana projektiin osallistuneesta 72 nuoresta 21 hakeutui työelämän tai opintojen pariin. Karkeasti laskettuna projektin ensimmäisen vuoden tulokset säästivät yhteiskunnalta satoja tuhansia euroja.

GFP-mallia luodessaan Markus Raivio pohti mielenterveystyön rakennetta kuntoutujien näkökulmasta ja uusien menetelmien käyttämistä. Esimerkiksi:

  • toimintakykyä ja sen palauttamista
  • motivaatiota ja sitä onko nuorille tarjolla motivoivaa toimintaa, joka liittyy onnistumisen kokemukseen
  • ihmisen terveen puolen tukemista
  • mielenterveyttä ja oppimista
  • myyttejä, jotka liittyvät mielenterveyteen
  • tämän hetkistä yhteiskuntaa ja sen suhtautumista mielenterveyteen

Markus Raivio on musiikkiterapeutti ja muusikko (mm. Problems? ja Freud Marx Engels & Jung). Äänituottajana hän on työskennellyt mm. Topi Sorsakosken, Pave Maijasen, Pelle Miljoonan ja Pepe Willbergin kanssa. Raivio valmistui musiikkiterapeutiksi Sibelius-akatemian koulutuskeskuksesta. Nyt Markus Raivio kehittää GFP-mallia Sosiaalipedagogiikan säätiöllä. Mallin käyttö kiinnostaa myös toimijoita ulkomailla ja sen kansainvälistyminen tapahtuu pian.

Hankkeen rahoittaa Raha-automaattiyhdistys (RAY).

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Markus Raivio
Musiikkiterapeutti / Sosiaalipedagogiikan säätiö
045 632 1973
markus.raivio (at) sosped.fi
Markuksen kautta järjestyvät myös hankkeeseen osallistuvien nuorten haastattelut.


v2