Onko tässä ratkaisu syrjäytymiseen?

”Olin ennen epäsosiaalinen, nyt tulen ihmisten kanssa toimeen.”

Nuoret aikuiset mielenterveyskuntoutujat eivät saa kaipaamansa tukea. On liian helppoa tipahtaa yhteiskunnan ulkopuolelle.

Tähän on olemassa yksi ratkaisu. Se löytyy Nuorten kulttuuripaja -hankkeesta.

Kulttuuripaja Lohjalla keskitytään sairauden sijaan ihmisen voimavaroihin ja mielenkiinnon kohteisiin. ”Tämä on pohjimmiltaan ihan erilainen kuin muut paikat. Tässä on mukana positiivisuus ja tulevaisuuteen suuntautuminen. Tämä on terapeuttisempaa kuin terapia” sanoo vertaisohjaaja Lohjalta.

Kulttuuripaja Lohjan toiminnasta pyydettiin palautetta siellä käyviltä nuorilta. Palaute kerättiin 11.9.2013 yksilöhaastatteluilla Kulttuuripaja Lohjalla. Haastatteluihin osallistui neljä (4) vertaisohjaajaa ja kaksi (2) ryhmäläistä. Haastatteluissa kysyttiin kaikilta vastaajilta seuraavat kysymykset:

1. Oletko huomannut jonkinlaista muutosta elämässäsi tai itsessäsi Kulttuuripaja Lohjan toimintaan osallistumisen aikana? Millainen tuo muutos on, jos sellainen on havaittavissa?
2. Miten toiminta kulttuuripajalla eroaa aiemmista hoitoon liittyvistä kokemuksista?
3. Asteikolla 1-10, minkä arvosanan annat Kulttuuripaja Lohjalle? Miksi?

Kulttuuripaja Lohja sai keskiarvoksi 9,4.

”Viikonloput eivät enää ahdista. Nykyisin on mukavaa, että viikonloppuna on vapaata, kun viikolla on tekemistä.”

Viisi kuudesta vastaajasta sanoi olevansa itsevarmempi tai rohkeampi. Niin ikään viisi kuudesta vastaajasta sanoi, että uusiin ihmisiin tutustuminen oli helpottunut. Jokainen vastaajista painotti, että uusien kontaktien saaminen oli heistä tärkeää. Kaikkien mielestä kulttuuripajalle oli ollut helppo tulla ja jokainen oli tuntenut olonsa tervetulleeksi. Neljä kuudesta vastaajasta painotti, että kynnys kulttuuripajalle tuloon oli laskenut sillä, että sinne ei ollut pakko mennä, vaan sinne sai mennä.

”Tänne ei ole pakko tulla, vaan tänne saa tulla. Olen käynyt täällä joka päivä, vaikka ei tarvitsisi, koska täällä on mielenkiintoista tekemistä.”

Vastauksissa nousi esiin myös seuraavia asioita, jotka olivat enemmän kuin yhdelle vastaajalle tärkeitä: yhdessä tekeminen, ympäristöön vaikuttaminen, omiin vahvuuksiin keskittyminen, luovuus, kiusaamisvapaa paikka, sairauteen ei keskitytä, vertaisuus luo tasa-arvoa ja itsearvostuksen kasvaminen. Vastauksissa annettiin myös parannusehdotuksia. Vastaajat toivoivat isompia tiloja ja enemmän kävijöitä ryhmiin.

Kun henkilö, joka tarvitsee rauhoittavia tutustuakseen uusiin ihmisiin, sanoo, että kulttuuripajalle on helppo tulla, on jotain tehty oikein.


v2