Pelirajat’on 2016

Pelirajat’on 2016

Päätavoitteet 2016

• Lisätään vertaistuen saavutettavuutta kattamalla entistä suurempi alue valtakunnallisesti
• Madalletaan osallistumiskynnystä tarjoamalla ryhmien lisäksi muutakin vertaistukea
• Houkutellaan mukaan uusia vapaaehtoisia erilaisilla koulutuksilla ja tehtävillä

Toiminta-ajatus ja toiminnan taustaa

Hankevuosina 2008-2014 Pelirajat’on pääsi tavoitteeseensa: liikaa rahapelejä pelaavat ja läheiset ovat saaneet vakiintuneen valtakunnallisen koordinaation, jolla on jatkuvuutta. Pelirajat’on on tullut osaksi suomalaista järjestö- ja pelihaittatoimintaa. 2015 alkaen RAY on myöntänyt Pelirajat’on-toiminnalle kohdennetun toiminta-avustuksen.

Pelirajat’on on tavoittanut ihmisiä, jotka eivät aiemmin ole olleet avun piirissä. Osallistujat arvioivat saamaansa hyötyä ja vaikutuksia positiivisesti: toiveikkuus tulevaisuuden suhteen lisääntyi, ongelmallinen pelaaminen väheni tai loppui, ymmärrys ongelmallisesta rahapelaamisesta lisääntyi ja omaa jaksamista ja hyvinvointia tukevia asioita löytyi. Osallistujat arvostivat erityisesti sitä, että ohjaajat olivat vapaaehtoisia vertaisia.

Toimintaan on saatu mukaan hyvin motivoituneita ja sitoutuneita vertaisohjaajia, joista monet eivät aiemmin ole osallistuneet vapaaehtoistoimintaan. Vertaisohjaaja-yhteisö osallistuu vertaistuen tarjoamisen lisäksi aktiivisesti myös tiedottamiseen ja toiminnan kehittämiseen, ja antaa kokemustietonsa toiminnan hyödynnettäväksi.

Pelirajat’on-toiminnan joustava organisaatio mahdollistaa nopean reagoinnin kehittämisideoihin. Valtakunnallisella ja monikanavaisella tiedottamisella tavoitetaan kohderyhmä, ja vapaaehtoistyöstä kiinnostuneet henkilöt.

Toiminta 2016

Vertaistukea voidaan antaa suljetussa, prosessimaisessa vertaisryhmässä, teemallisessa keskusteluryhmässä, puhelimen tai verkon välityksellä sekä kurssimuotoisesti. Pelirajat’on-vertaisohjaaja on aina itse ongelman henkilökohtaisesti kokenut ex-pelaaja tai läheinen, joka on käynyt ohjaajakoulutuksen. Vuoden 2016 aikana vertaistuen piiriin pyritään tavoittamaan myös ruotsinkielisiä ja maahanmuuttajataustaisia pelaajia ja läheisiä.

Vertaisryhmien paikkakuntien määrää pyritään kasvattamaan, ja ryhmien käynnistämiskynnystä madaltamaan, jotta ryhmätoimintaa olisi ympärivuotisesti.

Vertaispuhelin ja verkkovertaistuki/chat edustavat matalan kynnyksen palvelua valtakunnallisesti sijainnista riippumatta. Palvelujen kysyntä on todettu merkittäväksi, ja ne mahdollistavat hyvin myös läheisille suunnatun avun saannin. Vertaispuhelimeen ja verkko- vertaistukeen koulutetaan säännöllisesti uusia vapaaehtoisia.

Voimavarakurssit ja tuetut lomat
Pelirajat’on järjestää ongelmallisesti rahapelejä pelaaville ja heidän läheisilleen viisipäiväisiä voimavarakursseja kaksi kertaa vuodessa, syksyllä ja keväällä. Kurssilla on tilaisuus keskustella liiallisen pelaamiseen elämään tuomista haasteista yhdessä asiantuntijoiden ja vertaisten kanssa. Kaksi kertaa vuodessa järjestettävät Voimaa vertaisuudesta -lomat on tarkoitettu heille, jotka kaipaavat apua ja tukea peliongelmasta toipumiseen. Kurssit ja lomat toteutetaan yhteistyössä MTLH:n (Maaseudun terveys- ja lomahuolto ry.) kanssa.

Vertaistukihenkilötoiminta
Pelirajat’on järjestää vuoden 2016 aikana vertaistuki- henkilökoulutuksen ja pilotoi toimintaa.

Kokemusasiantuntijatoiminta
Pelirajat’on-toiminta perustaa kokemusasiantuntijapankin, johon kootaan kaikki koulutuksen saaneet vapaaehtoiset. Kokemusasiantuntijoiden palveluita ja osaamista markkinoidaan pelihaittatyön- sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, oppilaitoksille ja medialle.

Koulutukset
Pelirajat’on järjestää sekä vertaistukijana eri tehtävissä että kokemusasiantuntijana toimimiseen tähtääviä koulutuksia ja valmennuksia. Vuoden 2016 aikana koulutuskokonaisuuden uudistaminen siten, että eri vertaismuotojen koulutukset on mahdollista järjestää resurssien sekä vuosikellon kannalta järkevästi. Eri koulutusmuotoja ovat: ryhmänohjaajien peruskoulutukset, vertaispuhelinkoulutus, verkkovertaistuen koulutus, tukihenkilökoulutus sekä kokemusasiantuntijakoulutus.

 


v2