Pelirajat’on auttaa taas peliongelmista kärsiviä

Lisännyt Pelirajat’on

Sosiaalipedagogiikan säätiön Pelirajat’on -hanke on saanut jatkoa vuosille 2012-2014. Vapaaehtoisuuteen perustuvan vertaisryhmätoiminnan tukirakenne on tarkoitus vakiinnuttaa valtakunnallisesti hankkeen aikana.

Pelirajat’on -hankkeen tavoitteena on lisätä peliongelmista kärsivien henkilöiden hyvinvointia vertaistuen avulla ja aktivoida heidän omaa kansalaistoimintaansa pelihaittojen vähentämiseksi.

Hankkeen aikana on tarkoitus luoda ja vakiinnuttaa valtakunnallinen tukirakenne ongelmallisesti pelaavien ja heidän läheistensä kasvokkain tapahtuvalle, vapaaehtoisuuteen perustuvalle vertaisryhmätoiminnalle. Työ tehdään yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Koulutus ja ohjaajien tukeminen jatkuu rakenteen turvin hankkeen jälkeen. Se mahdollistaa pitkäjänteisen kehitystyön.

Ensimmäisten ohjaajien koulutus ja heidän ryhmänsä käynnistyvät syksyllä 2012.

Sosiaalipedagogiikan säätiöllä on ollut ennen Pelirajat’on -hanketta neljä ongelmapelaamiseen liittyvää Ray-rahoitteista hanketta. Pelirajat’on -hankkeen ensimmäinen osa toimi vuosina 2008-2010.

Hankkeen rahoittaa Raha-automaattiyhdistys (RAY).

Lisätietoja:

Jari Hartikainen
Hankejohtaja, Pelirajat’on-hanke
jari.hartikainen @ sosped.fi
044 7776790

Jouni Saarelainen
Hankesuunnittelija, Pelirajat’on-hanke
jouni.saarelainen @ sosped.fi
040 8211011

Pirita Tiusanen
Tiedottaja, Pelirajat’on-hanke
pirita.tiusanen @ sosped.fi


v2