ReAktori -hanke 2016

ReAktori -hanke 2016

Päätavoitteet 2016

• Rakentaa Jyväskylän ja Porin klubitaloille vaikuttavaa Kulttuuripajatoimintaa paikallista palvelu- verkostoa hyödyntäen ja tukien.
• Luoda voimaannuttava ja osallistava ympäristö nuorille aikuisille mielenterveyskuntoutujille.
• Mahdollistaa klubitalon ja kulttuuripajan välinen sujuva yhteistyö.

Toiminta-ajatus ja taustaa

ReAktori-hanke on syntynyt tarpeesta lisätä Klubitaloille nuoria aikuisia kiinnostavaa toimintaa. Klubitalotoiminta on tuloksellista ja vaikuttavaa, mutta on viime vuosina saanut yhä vähemmän toimintaansa mukaan nuoria aikuisia mielenterveyskuntoutujia. Kulttuuripajatoiminnan on todettu mukautuvan hyvin erilaisiin ympäristöihin ja motivoivan nuoria ottamaan itse vastuuta omasta kuntoutumisestaan. Vuonna 2015 käynnistyneen ReAktori-hankkeen myötä on toimintansa aloittanut Jyväskylässä Suvimäen klubitalolla Kulttuuripaja Trombi, jossa työskentelee kaksi Sosped säätiön työntekijää.

Toiminta 2016

Uusi kulttuuripaja
Vuoden 2016 alussa käynnistyy Porin Klubitalo Sarastuksen kulttuuripaja, jonne palkataan kaksi hanketyöntekijää. Toiminnan käynnistämisessä hyödynnetään Suvimäen Klubitalolta saatuja kokemuksia, ja pyritään luomaan kulttuuripajatoimintaa klubitalolle toimintaympäristö huomioiden.

Koulutus
Uudet työntekijät koulutetaan kulttuuripajamallin osaajiksi siten, että heillä on riittävät edellytykset käynnistää ja toteuttaa toimintaa, kouluttaa vertaisohjaajia toimimaan ohjaajina toiminnallisissa ryhmissä sekä edelleen kehittää kulttuuripajamallia. Lisäksi vertaisohjaajille järjestetään tarvittavaa lisäkoulutusta, työnohjausta ja tuettuja lomia yhteistyössä MTLH:n (Maaseudun terveys- ja lomahuolto ry) kanssa.

Kulttuuripaja Trombin toiminta jatkuu Suvimäen Klubitalolla. Toiminnot pyritään integroimaan toisiinsa siten, että ne palvelevat parhaalla mahdollisella tavalla nuoria kuntoutujia sekä vertaisohjaajia. Kävijät voivat vapaasti valita toiminnoistaan itseään parhaiten tukevat ja kiinnostavat toiminnot. Toiminnasta tiedotetaan aktiivisesti eri yhteistyökumppaneille, jotta saadaan toimintaan mukaan nuoria myös klubitalon ulkopuolelta. Nuorille pyritään löytämään jatkopolkuja tiiviin yhteistyön avulla. Kehitetään sisäisen viestinnän käytäntöjä tiedonkulun varmistamiseksi eri organisaatioiden ja toimintojen välillä.

Arviointi
Sospedin kehittämä arviointimenetelmä TOIVEHATTU otetaan käyttöön Suvimäen klubitalon ja klubitalo Sarastuksen kulttuuripajoilla, joista saatuja tietoja hyödynnetään toiminnan edelleen kehittämisessä kuluvan vuoden aikana.

Jatkorahoitus
Neuvottelut jatkorahoituksesta Jyväskylän ja Porin kaupunkien kanssa aloitetaan. Lisäksi kartoitetaan muita rahoituskanavia toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi.


v2