Säästääkö syrjäytyneeseen nuoreen sijoittamalla?

Säästääkö syrjäytyneeseen nuoreen sijoittamalla?

SROI-arvioinnin (Social Return On Investment) avulla pystyy laskemaan ja kertomaan ymmärrettävästi mitä syrjäytyneeseen nuoreen sijoittamalla säästää. Sosped säätiö on arvioinnin avulla ensimmäisten joukossa laskemassa tätä lukua Suomessa.

Jatkuvalla arvioinnilla, jossa mukana ovat myös yhteistyökumppanit, pystytään tehostamaan työtä, valmistautumaan SOTE-uudistukseen ja saamaan tietoa niistä toimenpiteistä jotka toimivat, sekä myös toimimattomista malleista.

SROI-arviointi tehtiin vuonna 2014 Keravalla, työttömille aikuisille suunnatusta VOLUME-projektissa. Siinä laskettiin sosiaaliselle hyödylle rahallinen arvo. Arviointiin osallistui 9 toiminnassa mukana olevaa nuorta ja 13 eri sidosryhmän edustajaa, kuten valmentajat, hoitotahot, päihdepuoli, viranomaiset, kunnallinen työllisyysyksikkö, sekä nuorisotyön johto. Vuonna 2014 projektissa oli 38 henkeä.

Arvioinnin tuloksena huomattiin, että 2980 euron sijoitus yksittäiseen osallistujaan kerrytti yhteiskunnalle tuloja noin 3900 euroa, eli säästöjä kertyi noin 920 euroa vuodessa. Se tarkoittaa 31 prosentin tuottoa. Eniten säätöjä Keravalle tuli työllistymisen, viranomaisten vähentyneen työmäärän, sekä vähentyneiden sairaanhoidon kulujen kautta. Arvioinnissa korostuvat myös laadulliset hyödyt, kuten kohonnut mielenterveys, paremmat sosiaaliset taidot ja vuorokausirytmi, lisääntyneet opiskelu- ja työtaidot, paremmat arjen taidot, sekä selvästi vähentynyt päihteiden käyttö.

Haluatko tietää lisää siitä, miten tuotto sijoituksesta syrjäytyneeseen nuoreen laskettiin? Ota yhteyttä.

Miikka Vuorinen
Hankesuunnittelija, Sosped säätiö
miikka.vuorinen@sosped.fi
040 164 6411

Veli-Pekka Sinervuo
Talous- ja hallintojohtaja, Sosped säätiö
veli-pekka.sinervuo@sosped.fi
040 524 0994

Lue lisää:

Veli-Pekka Sinervuo, Miikka Vuorinen ja Juha Klemelä (2015). VOLUME Voimaa Luovista Menetelmistä – Calculating the Social Impact of the VOLUME project in 2014. Sosped Foundation. In english. (pdf)

Tiivistelmä suomeksi: Veli-Pekka Sinervuo, Miikka Vuorinen ja Juha Klemelä (2015). VOLUME Voimaa Luovista Menetelmistä – Calculating the Social Impact of the VOLUME project in 2014. Sosped Foundation. (pdf)

Kuva: Jonna Anttila


v2