Toimintaympäristömme 2016

Lisännyt Sosped säätiö
Toimintaympäristömme 2016

Vuoteen 2016 kohdistuu poikkeuksellisen paljon vaikeasti ennustettavia asioita. Odotukset Juha Sipilän hallitukselle ovat hyvin suuret. Velkaantumisen taittaminen vaikeassa taloudellisessa tilanteessa on äärimmäisen haastava tehtävä. Suomella on näköpiirissä erittäin vaatimaton talouskasvu tai peräti talouden supistuminen viimeisten vuosien tapaan. Koko Eurooppaa koskeva nopeasti eteen tullut turvapaikanhakijoiden tulva tulee varmasti koettelemaan myös suomalaisten suvaitsevaisuutta.

Viimeisten vuosien aikana Suomen kilpailukyky on heikentynyt suhteessa keskeisiin kilpailijamaihin. Sosiaaliturvan ja työmarkkinoiden uudistaminen on kestänyt aivan liian kauan. Jo useamman vuoden kestänyt talouden supistuminen on johtanut työttömyyden kasvuun. Lisäksi työttömyyden rakenne on siirtynyt huolestuttavasti kohti pitkäaikaistyöttömyyttä. Henkilöstövähennykset yrityksissä alkavat olla viikoittaista luettavaa.

SOTE-uudistus on osoittautunut vaikeaksi tehtäväksi toistaiseksi. Edellinen hallitus halusi sitoa kuntarakenteen SOTE-uudistukseen. Tämä yritys pysähtyi perustuslaillisiin ongelmiin. Nykyinen hallitus on päättänyt perusraamit ja kuntien tehtäviin tulee historiallinen muutos, kun tuottamisvastuu siirtyy isommille yksiköille. Samalla toteutetaan historiallinen verouudistus, kun veronkanto siirtyy tältä osin kunnilta valtiolle.

Uudistukselle on myös annettu keskeinen osuus kestävyysvajeen umpeen kuromisesta. Realismia on kuitenkin se, että todellisia säästöjä voi alkaa syntyä vasta hallituskauden loppupuolella. Tässä uudistuksessa onnistuminen on hallituksen ohjelman merkittävin kokonaisuus.

Hallitus on linjannut uudistamisen tavoitteeksi terveyserojen kaventamisen ja kustannusten hallinnan. Tavoitteena on ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden kannalta tärkeä palveluketjujen saumaton kokonaisuus. Hallituksen SOTE-linjaukset sekä nyt jo monessa kunnassa aloitetut kehittämistoimenpiteet jättävät järjestöille melko hyvän liikkumatilan. Tiukassa taloustilanteessa kunnat käyttävät kaiken mahdollisen julkisen tuen. Pysyviltä, osin kuntien rahoittamilta yhteistyöhankkeilta odotetaan luontevaa nivoutumista kuntien järjestämään toimintaan, vaikuttavuutta sekä kustannustehokkuutta. Toimintojen tulokset pitää pystyä esittämään lähes reaaliaikaisesti sekä mielellään myös taloudellisin termein.

Järjestöjen kannalta päätös yhdistää kolme rahapelimonopolia yhdeksi on mielenkiintoinen. Esitetty malli takaa nykyistä mallia paremmin tuottojen keräämisen kiristyvässä kilpailussa. Toisaalta pelaamisen haittojen korostaminen saattaa johtaa pidemmällä aikajänteellä rajoituksiin, jotka kaventavat tuotto-odotuksia. Kilpailu järjestöjen rahoituksesta kiristynee joka tapauksessa.

Vuoden 2016 haasteellinen toimintaympäristö korostaa säätiön kriittisten menestystekijöiden merkitystä. Eteenpäin katsovat hankkeet, vahva arviointiote, hyvä henkilöjohtaminen ja tehokas hallinto antavat hyvät lähtökohdat organisaation toiminnan kehittämiseen myös tulevaisuudessa. Säätiön rahoituspohjan laajentamiseen tähtäävää työtä jatketaan intensiivisesti.

Veli-Pekka Sinervuo
Talous- ja hallintojohtaja, Sosped säätiö


v2