Työelämän organisaatiomuutoksissa tarvitaan uudenlaisia työkaluja

Lisännyt Sosped Keskus, TYJO
Työelämän organisaatiomuutoksissa tarvitaan uudenlaisia työkaluja

Haastattelussa Sosped Keskuksen Työnohjaaja- ja johtajuuskoulutukseen osallistunut Mira Jääskeläinen. Mira valmistui työnohjaajaksi ja työyhteisöjen kehittäjäksi vuonna 2011 Sosped Keskuksen koulutuksesta. Kysyimme Miralta mikä sai hänet lähtemään koulutukseen, mitä koulutuksesta on jäänyt käteen ja kenellä hän suosittelee koulutusta.

”Elämme työelämässä aikaa, jossa tapahtuu jatkuvasti erilaisia organisaatiomuutoksia. Työyhteisöjen sisällä tarvitaan työkaluja sisäisen kehityksen ja hallitun muutoksen mahdollistamiseksi. Työnohjaaja- ja johtajuuskoulutus tukee työntekijän ymmärrystä työelämästä ja antaa konkreettisia välineitä muutosprosessiin.

Sosiaalipedagoginen viitekehys oli minulle tuttu jo aikaisemmista opinnoista. Kun tutustuin ja vertailin erilaisia työnohjaajakoulutuksia, tämä Sosped Keskuksen koulutus vastasi parhaiten etsimääni. Yksi tärkeä valintakriteeri oli koulutuksen kokonaisvaltaisuus. Sosped Keskuksen koulutuksessa painottuu kokemuksellinen oppiminen; teoria, reflektointi ja harjoittelu muodostavat toimivan ja monipuolisen kokonaisuuden. Koulutukseen sisältyy työnohjausharjoittelu. Monissa koulutuksissa työnohjausharjoittelu käynnistyy nopeasti ja ryhmää ohjataan heti koulutuksen alusta alkaen. Sosped Keskuksen koulutuksessa saa todella hyvin tukea omaan työnohjausharjoitteluun ja harjoittelu käynnistyy vahvalta pohjalta. Minulle oli  myös tärkeää, että työnohjaus oli osa koulutusta. Jos olisin lähtenyt hakemaan ulkopuoliselta työnohjausta, olisi heillä ollut käytössä eri viitekehys.

Suurin osa suorittaa koulutuksen kokopäiväisen työn ohessa. Myös työnantajat hyötyvät koulutuksen kartuttamasta osaamisesta ja asenteesta, ja osa koulutukseen osallistujista suorittaa koulutuksen osana työtään. Hyvä johtaminen ja työyhteisön parantunut vuorovaikutus maksavat tämän koulutuksen työnantajalle moninkertaisesti takaisin. Itse kuitenkin suoritin koulutuksen omalla ajalla ja omalla rahalla. Sain työnantajalta palkanlisän kehittävästä työotteesta, joka vahvistui koulutuksen kautta. Koulutuksen ja työelämän yhteensovittaminen onnistui hyvin.

Koulutusryhmästä tuli tärkeä ja koulutuksesta jäi erityisesti mieleen läheisiksi tulleet ihmiset. Nykyisin toimin päätoimisena työnohjaajana. Sosped Keskuksen koulutuksesta valmistuneilla työnohjaajilla on mielestäni hyvä maine.

Suosittelen tutustumaan huolella eri koulutustahoihin ja viitekehyksiin, jotta joukosta löytyy se viitekehys, joka tuntuu omalta. Sosiaalipedagogisesta viitekehyksestä kiinnostuneille suosittelen tätä Sosped Keskuksen koulutusta. Itselle merkityksellistä ja toimivaa oli, että koulutukseen kuului työnohjausta ja työnohjausharjoittelua. Nämä vahvistivat amattiosaamisen ohella myös yhteisöllisyyttä.”


Mira Jääskeläinen tarjoaa mm. yksilötyönohjausta, ryhmä- ja työyhteisötyönohjausta, esimiesten työnohjausta sekä kriisityönohjausta Miracle Members -yrityksensä kautta.

Kiinnostuitko itse Sosped Keskuksen Työnohjaaja- ja johtajuuskoulutuksesta?
Haku seuraavaan huhtikuussa käynnistyvään koulutukseen on nyt käynnissä.
Katso lisätietoja ja hae mukaan tästä


v2