Työyhteisö ja johtajuus paremmiksi

Lisännyt Sosped Keskus, TYJO
Työyhteisö ja johtajuus paremmiksi

Työyhteisöt voivat huonosti? Esimiehet eivät ota vastuuta tai ottavat kaiken vastuun? Henkilöstöstä ei ainakaan kukaan pidä huolta eikä työntekijän ääntä oteta vakavasti? Totta toisaalla, toisille täysin vierasta- vai onko?

Kiinnostavia kysymyksiä, jos oma työnhyvinvointi, työyhteisön hyvinvointi ja johtamistaidot eri näkökulmista kiehtovat. Nämä aiheet ovat kiinnostaneet aina myös Sospedia, jolla on jo yli 30 vuoden kokemus työyhteisöjen kehittämisestä ja työnohjaajaryhmien työnohjaajien kouluttamisesta.

2017 alkuvuodesta käynnistyvä uusi TYJO-koulutus (Työnohjaaja- ja johtajuuskoulutus) on kehitetty sosiaalipedagogisen keskuksen työnohjaaja- ja työyhteisöjen kehittäjäkoulutuksen pohjalta. Sen pääkouluttajina ovat kokeneet työnohjaajien kouluttajat  THM Anita Kallasvuo ja psykologi Perita Sipiläinen.

Kouluttajien mukaan uudenlaiselle TYJO-koulutukselle on aitoa tarvetta ja kysyntää työmarkkinoilla.

Monella on kokemusta työnohjauksesta, mutta mitä se on ammattilaisen näkökulmasta?

”Ihmisten ohjaaminen on aina myös johtamista, koska työnohjaaja on työnohjauksen ja istuntojen tilannejohtaja. Hän huolehtii asioiden käsittelyn edellytyksistä, istunnon kulusta, kaikkien osallistumismahdollisuudesta, asioiden riittävästä tutkimisesta, kiteytyksistä ja ratkaisumahdollisuuksien löytämisestä ja eteenpäin kannustamisesta,” kuvaavat Anita Kallasvuo ja Perita Sipiläinen työnohjauksen tilannetta.

”Uudessa TYJO-koulutuksessa opetellaan yhdessä tärkeitä kehittävän johtamisen menetelmiä ja vahvistetaan omaa henkilökohtaista johtajuutta. Samalla koulutus haastaa opiskelijan sekä ammatilliseen että henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen”, he täydentävät.

Työnohjaajan ja esimiehen toiminnassa on paljon yhtymäkohtia, esimerkiksi arvostava ihmisten kohtaaminen, kunnioittava vuorovaikutus, kehittämisorientoituneisuus, erilaisten työn ongelmien ratkaiseminen, innostaminen, rohkaiseminen uudistumiseen ja oppimiseen.

Ja ne eivät ole itsestäänselvyyksiä.

”Tämä uusi TYJO-koulutus on kehitetty vastaamaan työelämän ajankohtaisia haasteita. Esimerkiksi esimiehet saavat vahvan ihmisten johtamisen viitekehyksen ja työtavan sekä ohjattua harjoittelua siihen. Samalla oppii myös työyhteisöjen johtajuustaitoja ja esimiestyönohjauksen erityispiirteet”, sanoo Anita Kallasvuo.

Uusi koulutus antaa työnohjaajan pätevyyden, joka täyttää Suomen työnohjaajat ry:n kriteerit.

”Tavoitteena on löytää ihmisiä, joilla on vankka työelämäkokemus ja vähintään opisto/AMK-tasoinen ammatillinen koulutus sekä mahdollisuus sitoutua kaksi ja puoli vuotta kestävään koulutukseen, jonka voi tehdä työn ohessa”, hän lisää.

Työnohjauskoulutuksia on markkinoilla paljon, miksi kannattaa lähteä mukaan juuri tähän TYJO-koulutukseen?

”Tässä koulutuksessa keskitytään työyhteisöjen johtamisen kokonaisuuteen ja tehdään mm. heti koulutuksen alusta alkaen pareittain työnohjausharjoittelua, jota ohjataan pienryhmissä. Opitaan systeemiajattelun merkitys työnohjaajan ja esimiehen työssä, sekä yhteisödynamiikan ymmärrystä ja sen hyväksikäyttöä arjen työskentelyssä”, kertoo Kallasvuo.

Vaikka tämä uudistunut työnohjaajakoulutus antaa kilpailukykyisen ammattitaidon toimia itsenäisenä työnohjausyrittäjänä, on sekä aika- että taloudellinen panostus koulutukseen mittava. Mitkä  työllistymismahdollisuudet ovat heillä, jotka käyvät koulutuksen?

”Osaavat ja innostavat liiderit ovat kysyttyä porukkaa. Esimiehen johtamisosaamisessa uusi TYJO- koulutus on hyvä ja arvokas lisä tuloksellisuuteen ja työhyvinvointiin pyrittäessä”, vakuuttaa Sipiläinen.

”Ja me kouluttajat olemme innostuneita ja asioihin paneutuvia ja teemme koulutusta opiskelijoita kuunnellen ja yhdessä koulutusta kehittäen”, täydentää Kallasvuo hymyillen.

Lue lisää koulutuksen sisällöstä ja ilmoittaudu NYT.

Sosped Keskus Oy toteuttaa koulutuksen yhdessä YhteisöDynamicsin kanssa.

Teksti: Anita Malkamäki

 

 

 

 


v2