Vetoomus rahapeliuutisoinnista

Lisännyt Yleinen
Vetoomus rahapeliuutisoinnista

Rahapelien markkinointi on Suomessa runsasta ja pelaaminen näkyy arjessamme päivittäin. Myös media käsittelee rahapelaamista paljon. Rahapelihaittojen viestintäverkosto haluaa parantaa peleistä käytävää julkista keskustelua vetoomuksella eettisen rahapeliuutisoinnin puolesta.

Vetoomus nostaa esiin journalistin ohjeisiin vedoten toimitustyössä huomioitavia näkökulmia rahapeleistä kirjoitettaessa: piilomainonnan torjumisen, pelien toimintalogiikan ja voittojen sattumanvaraisuuden sekä tuotoista hyötyvien intressien esiin tuomisen.  Verkoston toimijat näkevät päivittäin työssään voittotarinoiden kääntöpuolen. Rahapelihaitat näkyvät esimerkiksi kärjistyneinä talousvaikeuksina sekä psyykkisenä, fyysisenä ja sosiaalisena pahoinvointina.

VETOOMUS EETTISEN RAHAPELIUUTISOINNIN PUOLESTA

Vetoomuksen tehneeseen viestintäverkostoon kuuluvat Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Sovatek-säätiö, Kuopion kriisikeskus, Kehittämiskeskus Tyynelä, Sosped säätiö, Peluuri, A-klinikkasäätiö,Sininauhaliitto, Peliklinikka ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Verkosto toimii muun muassa parantaakseen rahapelaamiseen ja rahapelihaittoihin liittyvää julkista keskustelua.


v2