DigiPelirajat’on pureutuu ongelmalliseen digipelaamiseen. Hanke kehittää toimintamalleja digipelaamisesta aiheutuvien ongelmien ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Ne pohjaavat vertaistukeen ja kokemusasiantuntijuuteen. Tarkoituksena on toimia tukena haastavassa elämäntilanteessa pelaamisesta huolestuneille nuorille aikuisille (18-29 v), heidän läheisilleen, sekä nuorten kanssa toimiville yhteisöille ja organisaatioille.

Hanke käynnistyi tammikuussa 2017 tutkimusprojektilla, jossa kartoitetaan digipelaamista ja siihen liittyviä ongelmia psykologisesta ja yhteiskuntatieteellisestä viitekehyksestä käsin. Tutkimuksen tulokset ovat saatavilla syksyllä 2017.

Ensimmäinen vertaisryhmäohjaajakoulutus käynnistyy syksyllä 2017.

DigiPelirajat’on on kolmivuotinen ja sen rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen voittovaroista.

Hankkeessa työskentelevät tällä hetkellä:

Terhi Mustonen
Tutkija
044 293 9497

Soila Kuuluvainen
Tutkija
050 490 5828

Tuukka Niemi
Tutkija
045 870 8980

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@sosped.fi.

v2