Toimintasuunnitelma ja -kertomus

Lue Sosped säätiön toimintasuunnitelma vuodelle 2016 (pdf).
Lue Sosped säätiön toimintakertomus vuodelta 2015 (pdf).

Sosped säätiön julkaisut

Markus Raivio, Jouko Raivio, Anna Purola, Miikka Vuorinen ja Rauni Koikkalainen (2016) Minun Kulttuuripajani. Artikkelikirja. Sosped säätiö. (pdf).

Sirkku Haapalainen ja Jaana Vanhala (2016). MAHDOLLISUUKSIEN MARILYN – Ohjatun toiminnallisen vertaistuen vaikutus mielenterveyskuntoutujan toimintakykyyn. (pdf)

Veli-Pekka Sinervuo, Miikka Vuorinen ja Juha Klemelä (2015). VOLUME Voimaa Luovista Menetelmistä – Calculating the Social Impact of the VOLUME project in 2014. Sosped Foundation. In english. (pdf)

Tiivistelmä suomeksi: Veli-Pekka Sinervuo, Miikka Vuorinen ja Juha Klemelä (2015). VOLUME Voimaa Luovista Menetelmistä – Calculating the Social Impact of the VOLUME project in 2014. Sosped Foundation. (pdf)

Jari Hartikainen, Jouni Saarelainen, Pirita Tiusanen & Emma Sjölund (toim.) (2014) 900 000 suomalaista – 9 tarinaa rahapelaamisesta. Julkaisu. Sosiaalipedagogiikan säätiö. (pdf)

Anna Railio (2013) Moniäänirock musafestari 2013 – Ohjeita seuraaville musiikkitapahtuman järjestäjille.  Opinnäytetyö. HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu / Liiketalouden koulutusohjelma.  (pdf)

Kulttuuripaja Lohjan kävijöiden palaute (2013) Kulttuuripaja Lohja palaute 2013 (pdf)

Kukka Hammaström (2013) Pelirajat’on-hankkeen vertaisryhmille suunnattu kysely. Selvitysraportti. (pdf)

Raivio, Markus (2012) Nuoret sankarit – mielenterveys ja toiminnallinen vertaistuki. Pamfletti. Sosiaalipedagogiikan säätiö. (pdf)

Raivio, Markus (2012) Young Heroes – Pamphlet on mental health and functional peer support. Sosped Foundation. (pdf)
Young Heroes by Markus Raivio in iBooks.

Kallasvuo Anita, Arja Koski, Ulla Kyrönseppä (toim.) (2012). Työyhteisön työnohjaus. Sanoma Pro.

Virtanen, Raivio, Varonen -trio (2012) Pieni Aikuinen -single.

Anita Lähde, Tuula Emas (2010) Kulttuurisensitiivinen käsikirja – ongelmapelaajien ja heidän läheistensä kanssa työskentelyyn. MaPe -projekti. Sosiaalipedagogiikan säätiö. (pdf)

Mirja Heikkilä, Jari Hartikainen (2010) Pelirajat’on -toiminta, Paras koulu heti elämänkoulun jälkeen. Pelaajien vertaistukiverkosto -projektin 2008-2010 loppuraportti. Sosiaalipedagogiikan säätiö. (pdf)

Pelaajien vertaistukiverkosto -projektin ulkoinen arviointi (2010) Kuntoutussäätiö/Innokuntoutus. (pdf)

Pelaajien vertaistukiverkosto -hanke (2008-2010) Pelirajat’on – toiminnan periaatteet. (pdf)

Pelihimon tunteella surffaamis -harjoitus / Urge Surfing

Muut julkaisut

Romppainen Birgitta, Kallasvuo Anita (2011) Johtajuuden rakentuminen, eväitä lähijohtamiseen. Kansanvalistusseura.

Katsaus 3 (2009). Kriittinen Korkeakoulu ry. Helsinki.

Kyrönseppä Ulla (2009) Yhteisödynaaminen lähestymistapa. Katsaus 3. Kriittinen Korkeakoulu ry. Helsinki.

Työnohjauksen eettiset perusteet. Suomen työnohjaajat ry.

Koski, Arja (2007) Työn eetoksena hyvä elämä tehostetun palveluasumisen yksikössä. Acta Universitatis Tamperensis 1521. Väitöskirja. Tampereen yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan terveystieteen laitos.

Kyrönseppä Ulla (2005) Työnohjauksen eettiset kysymykset littyvät työn laatuun. Osviitta 2. Helsinki.

Kyrönseppä Ulla (2001) Yrittäjyyden dynaamisten elementtien vaikutuksia työyhteisön koulutus- ja kehittämistoimintaan. Raportissa Karkela Eeva, Kyrönseppä Ulla, Marttila E___, Mäkinen Olli-Pekka Työyhteisö yrityksen voimavarana. Sosiaalipedagogiikan säätiön julkaisuja 3.

Perheentupa Antti-Veikko (1997) Salaperäinen minuus, puheenvuoro ihmiskäsityskeskusteluun. Atne Kustannus Oy. Gummerus Kirjapaino Oy. Jyväskylä.

Perheentupa Antti-Veikko (1995) Ihminen, tunteet ja yhteisön elämä. Arator. Hakapaino oy. Helsinki.

Lindfors Olli, Paakkola Esko, Pylkkänen Kari, metropoliitta Ambrosius (toim.) (1991) Yhteisödynamiikka. Atena Kustannus Oy. Jyväskylä.

Perheentupa Antti-Veikko (1983) Työnohjaus työyhteisön kehittäjänä. Teoksessa Siltala P. (toim.) Työnohjaus terveydenhuollossa ja opetustyössä. Weilin Göös, 163-173.

v2