Kulttuuripajoilla mahdollistetaan toiminnallista vertaistukea nuorille aikuisille, joilla on jokin mielenterveyden haaste. 

Etsimme nyt keväällä avautuville kulttuuripajoille Itä-Helsinkiin ja Mikkeliin molempiin vastaavaa ohjaajaa ja toiminnanohjaajaa.


Etsimme uusille kulttuuripajoillemme Mikkelin keskustaan ja Itä-Helsinkiin vastaavaa ohjaajaa sekä toiminnanohjaajaa. Molemmissa tehtävissä pääsee suunnittelemaan ja käynnistämään uudenlaista matalan kynnyksen toimintaa, joka pohjautuu toiminnalliseen vertaistukeen.

Kulttuuripajojen toiminta on suunnattu kulttuurista kiinnostuneille, 18-35 -vuotiaille, joilla on jokin mielenterveyden haaste. Kulttuuripajoilla on tarjolla vaihteleva valikoima erilaisia ryhmiä, esimerkiksi kuvataidetta, sanataidetta, musiikkia, kädentaitoja, pelaamista ja liikuntaa. Ryhmät perustuvat ohjattuun, toiminnalliseen vertaistukeen. Ryhmiä ohjaavat koulutetut vertaisohjaajat. Työntekijät järjestävät vertaisohjaajakoulutuksen ja toimivat ryhmien taustatukena. Vertaisohjaajat suunnittelevat itse ryhmänsä teemat ja sisällöt. Säännöllisten ryhmien ja vertaisohjaajakoulutusten lisäksi kulttuuripajoilla järjestetään erilaisia teemapäiviä ja tapahtumia.

Kulttuuripajojen työntekijöiden tehtävänä on mahdollistaa osallistujille turvallinen paikka kokeilla uutta, rennossa ja mukavassa seurassa. Näin ollen erinomaiset vuorovaikutustaidot, avoin asenne ja kyky heittäytyä kokeilemaan uusia asioita ovat molemmissa työtehtävissä keskeisiä taitoja. Uusien kulttuuripajojen käynnistämiseen liittyy myös paljon erilaisten verkostojen luomista sekä toiminnan markkinointia eri tahoille.

Kunkin kulttuuripajan vastaava ohjaaja ja toiminnanohjaaja muodostavat tiiviin työparin, jonka lisäksi tukea saa Sospedin kulttuuripajatoiminnan päälliköltä, muulta työyhteisöltä ja valtakunnalliselta kulttuuripajaverkostolta.

Vastaavalta ohjaajalta edellytämme


 • soveltuvaa korkeakoulututkintoa 
 • aikaisempaa kokemusta kulttuuripajan pääkohderyhmän parissa työskentelystä (nuoret aikuiset, joilla on jokin mielenterveyden haaste)
 • valmiutta ottaa vastuu tiimistä ja kulttuuripajan toimintabudjetista
 • itsenäistä ja kehittävää työotetta
 • vahvoja vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitoja, hyviä tietoteknisiä taitoja
 • kokemusta järjestötyöstä
 • taitoa innostaa ja tukea osallistujia, sekä kiinnostusta kulttuuria ja monipuolista harrastustoimintaa kohtaan

Eduksi katsomme   

 • suomalaisen ja/tai EU:n hankerahoituksen tuntemisen
 • halun viestiä esim. kuvaa, videota ja tekstiä hyödyntäen eri kanavissa

Toiminnanohjaajalta edellytämme


 • kulttuuripajan pääkohderyhmän tuntemusta (nuoret aikuiset, joilla on jokin mielenterveyden haaste)
 • itsenäistä ja kehittävää työotetta
 • vahvoja vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitoja, hyviä tietoteknisiä taitoja
 • taitoa innostaa ja tukea osallistujia, sekä kiinnostusta kulttuuria ja monipuolista harrastustoimintaa kohtaan

Eduksi katsomme 

 • aikaisemman kokemuksen hankkeen kohderyhmän parissa työskentelystä  
 • halun viestiä esim. kuvaa, videota ja tekstiä hyödyntäen eri kanavissa

Tehtävä on kokopäiväinen ja määräaikainen kolmivuotisen hankkeen loppuun asti (2019 – 2021). Työ alkaa sopimuksen mukaan mahdollisimman pian.

Lisätietoja tehtävästä antaa Sospedin kulttuuripajatoiminnan päällikkö Jaana Vanhala puh. 044 294 6518
14.2. klo 12-14
19.2. klo 11-13 tai klo 15-16

Lähetä CV ja hakemuksesi palkkatoiveineen 21.2. klo 10 mennessä osoitteeseen jaana.vanhala@sosped.fi
Laita viestin otsikoksi hakemasi tehtävä vastaava ohjaaja tai toiminnanohjaaja, sekä paikkakunta Helsinki tai Mikkeli.

Haastattelut pyritään pitämään Mikkelissä 25.-26.2. ja Helsingissä 26.-27.2.

Sosped-säätiö  on valtakunnallinen sosiaalialan järjestö, joka edistää yksilön hyvinvointia vertaisuuden, osallisuuden ja yhteisöllisyyden kautta. Iloiseen ja ammattitaitoiseen työyhteisöömme kuuluu valtakunnallisesti noin 35 työntekijää ja useita nelijalkaisia työviihtyvyyden asiantuntijoita. Sosped-säätiöllä on kulttuuripajatoimintaa tällä hetkellä Lohjalla, Tampereella, Kajaanissa ja Suomussalmella. Uudet kulttuuripajat käynnistyvät kevään aikana Helsinkiin ja Mikkeliin.

Lue lisää säätiöstä >

Lue lisää sosiaalipedagogisesta työotteestamme >

Kultturipajatoiminnan lähtökohdat


Kulttuuripajatoiminnan tavoitteena on luoda yhteisö ja tarjota osallistujille luovaa ja yhdistävää ryhmätoimintaa, tukea ihmisiä eri elämänvaiheissa ja sosiaalisten taitojen kehittämisessä. Toiminnassa keskitytään osallistujien voimavaroihin, vahvuuksiin ja uuden oppimisen mahdollisuuksiin. Kulttuuripajoilla kokoontuvien ryhmien sisällöt suunnitellaan yhdessä koulutettujen vertaisohjaajien ja kävijöiden kiinnostuksen mukaan. Teemoja voivat olla esimerkiksi musiikki, kuvataide, teatteri, retket, tapahtumat, ruoanlaitto ja liikunta.

Kulttuuripajoilla koulutetaan vertaisohjaajiksi täysi-ikäisiä mielenterveyden haasteita elämässään kohdanneita henkilöitä. Koulutus antaa tietoa, taitoja ja välineitä ohjata toiminnallisia vertaisryhmiä 18-35 -vuotiaille, jotka ovat myös kohdanneet erilaisia mielenterveyden haasteita. Toiminta on kaikille avointa ja maksutonta matalan kynnyksen toimintaa.

Kulttuuripajatoiminta pohjautuu kulttuuripajamalliin, jota voi hyödyntää vapaasti. Mikään taho ei omista kulttuuripajamallin oikeuksia. Kulttuuripajatoimintaa tarjoavat Sosped-säätiön lisäksi useat eri organisaatiot Suomessa ja lisääntyvissä määrin myös ulkomailla. Sosped-säätiön kulttuuripajatoimintaa rahoittaa STEA. Tämän lisäksi kulttuuripajat saavat rahoitusta myös niiltä kunnilta, joilla toimintaa on tarjolla.

Katso Tampereen Kulttuuripaja Virran esittelyvideo alta

v2