Kohtaamme ihmisen muutosvaiheessa uudella ja vaikuttavalla tavalla.

Sosped säätiön ydin on vertaistuki ja yhteisöllisyys. Tuotteemme on hyvinvointi ja sen vahvistaminen. Arvomme ovat: luotettavuus, yhteisöllisyys ja uusiutuminen.  Teemme työtämme luomalla paikkoja ja yhteisöjä, joissa on ymmärrystä ja hyvä olla. Näin ehkäisemme sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia.

Sosped tarjoaa myös vaikuttavuuden arviointia, koulutusta, työnohjausta ja kehittää uusia työmuotoja. Arvioimme myös omaa työtämme ja jaamme siitä syntyvää tietoa eteenpäin. Arvostamme kokemusasiantuntijuutta.

Valtakunnallinen toimija

Sosped säätiö toimii valtakunnallisesti useilla paikkakunnilla.

Hankkeemme ja toimintomme

Tärkeintä on vertaisuus, eli samankaltaiset kokemukset. Hankkeemme ja toimintomme ovat tukena peliongelmista kärsiville, mielenterveyskuntoutujille ja kehitysvammaisille, sekä kaikille heitä kohtaaville.
Pelirajat’on
Nuorten kulttuuripaja
Mieletöntä valoa
Digipelirajat’on
VIGOR – tervettä elinvoimaa

v2