Sosped Keskus kerää ja ylläpitää toimintansa edellyttämää rekisteriä, joka sisältää henkilötietoja. Keräämme henkilötietoja, jotta voimme järjestää koulutuksia ja tiedottaa koulutuksista. Kunnioitamme ihmisten yksityisyyttä ja pidämme huolta siitä, että kerättyjä tietoja käsitellään ja säilytetään turvallisesti. Käytämme kerättyjä tietoja vain siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty ja mihin on saatu suostumus.

Tässä selosteessa kuvaamme mahdollisimman avoimesti ja selkeästi

 • mitä henkilötietoja keräämme
 • mitä tarkoitusta varten niitä keräämme
 • miten niitä käsitellään ja säilytetään
 • mitä oikeuksia rekisteröidyllä on ja keneen voi tarvittaessa ottaa yhteyttä

Kyseessä on henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste, joka on laadittu 24.5.2017. Selosteessa on otettu huomioon EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset.

1 Rekisterinpitäjä

Sosped Keskus
Elimäenkatu 25-27, 00510 Helsinki

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Heini Laitinen
Viestintäpäällikkö
heini.laitinen@sosped.fi tai 050 3069055

3 Rekisterin nimi

Sosped Keskuksen henkilörekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Henkilörekisterin tarkoitus on

 • Sosped Keskuksen koulutusten järjestäminen
 • yhteystietojen, tilastotietojen sekä asiakaspalautteen kerääminen koulutusten kehittämiseksi ja markkinoimiseksi

Henkilötiedot kerätään rekisteröidyn henkilön suostumuksella ja rekisteri- ja tietosuojaseloste on luettavissa verkkosivuilla. Tietoa verkkosivujen käyttöehdoista ja tietosuojasta löydät täältä.

5 Rekisterin tietosisältö

Keräämme ja käsittelemme seuraavia henkilötietoja:

Työnohjaaja- ja johtajuus -koulutukseen ilmoittautuvat

 • Kerro koulutus- ja työtaustastasi, sekä omasta elämäntilanteestasi.
 • Miksi hakeudut koulutukseen ja miten aiot hyödyntää koulutusta?
 • Minkälaista kokemusta sinulla on johtajuuden ja työnohjauksen suhteen?
 • Kerro omasta ihmiskäsityksestäsi.
 • Mitä mielestäsi on hyvä johtajuus?
 • Nimi, syntymäaika, ammatti, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • Organisaation nimi ja laskutustiedot
 • Lupa liittää uutiskirjeen tilaajalistalle

Sosped Koira -koulutukseen ilmoittautuvat

 • Nimi, syntymäaika, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite, ammatti
 • Laskutusosoite
 • Koulutustausta: vähintäänkin vuoden kestäneet koulutukset, muut alaan liittyvät koulutukset
 • Työkokemus
  Kokemus kasvatus-, terveys-, tai sosiaalialan töistä (työnantaja ja työsuhteen kesto)
 • Kokemuksesi kennel/eläinalalta ja -toiminnasta
 • Muu soveltuva työkokemus
 • Motivaatio
  Miksi hakeudut koulutukseen juuri nyt?
  Odotuksesi koulutuksen annista?
 • Koira työparina:
  Koiran rotu, ikä ja arviosi koiran soveltuvuudesta tukityöhön?
  (esim. luonnekuvaus ja kokemukset)
  Mitä hyötyjä ja riskejä näet koirasi osallistumisessa tukityöhön?
  Oletko aiemmin käyttänyt koiraasi eläin/koira-avusteisessa työskentelyssä? Missä?

Sosped Keskuksen uutiskirje

 • Nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, paikkakunta, työnimike, organisaatio

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään rekisteröidyiltä itseltään. Muita säännönmukaisia ulkopuolisia tietolähteitä ei käytetä.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman asiakkaan lupaa. Henkilötietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan siirtää muualle, mikäli rekisterin ylläpitämiseen valittu palveluntarjoaja vaihtuu.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojaaminen ja tietoturva

Rekisteriin tallennetut tiedot ovat salassa pidettäviä. Rekisteriä säilytetään digitaalisessa muodossa, tietoturvallisessa pilvipalvelussa. Rekisteritiedoista ei muodosteta manuaalisia (paperisia tms.) aineistoja. Rekisterin tietoturvallisuus varmistetaan palveluntarjoajan suojauksien lisäksi työntekijöiden henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla, jotka vaihtuvat säännöllisesti. Ainoastaan määrätyillä työntekijöillä on käyttöoikeus ja pääsy rekisteriin. Käyttöoikeus poistetaan työsuhteen päättyessä.

10 Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään pääsääntöisesti tallentamispäivästä niin kauan, kun henkilö on koulutustoiminnassa mukana. Tämän jälkeen henkilötiedot poistetaan. Uutiskirjeen tilanneiden tietoja säilytetään niin kauan kuin henkilö peruuttaa uutiskirjeen tilauksen.

11 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26-28 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu ja vaatia virheellisen tiedon oikaisemista tai poistamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumus tai muuttaa sitä.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyn tulee esittää pyynnöt sähköpostitse rekisterinpitäjälle kohdan 2 mukaiseen osoitteeseen. Kerro pyynnön yhteydessä:

 1. Nimi
 2. Puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 3. Onko kyseessä
  1. tietojen tarkastaminen, oikaiseminen tai poistaminen
  2. suostumuksen peruuttaminen tai muuttaminen
  3. tietojen käsittelyn vastustaminen tai käsittelyn rajoittaminen
 4. Onko kyseessä
  1. Työnohjaaja- ja johtajuuskoulutus
  2. Sosped Koira -koulutus
  3. Muu koulutus tai uutiskirje
v2