Uusi TYJO-koulutus alkamassa alkuvuodesta 2018!

TYÖNOHJAAJA- JA JOHTAJUUSKOULUTUS

– yhteisödynaamisella osaamisella onnistumiseen

Sospedilla on yli 30 vuoden kokemus työyhteisöjen kehittämisestä ja työnohjaajaryhmien kouluttamisesta. Tämä uusi koulutus on kehitetty sosiaalipedagogisen keskuksen työnohjaaja- ja työyhteisöjen kehittäjäkoulutuksen pohjalta. Sosped Keskus Oy toteuttaa koulutuksen yhdessä YhteisöDynamicsin kanssa.

Ilmoittaudu TYJO koulutukseen!

KENELLE?
Koulutus on tarkoitettu Sinulle, joka haluat olla mukana kehittämässä tulevaisuuden työelämää ohjauksen ja johtamisen kautta. Sinulla on vähintään opisto/AMK -tasoinen ammatillinen koulutus ja vahva työelämäkokemus. Olet valmis sitoutumaan kahden ja puolen vuoden koulutusprosessiin.

 pollo_tyjo_netti

Työnohjaaja- ja johtajuuskoulutus

 • rakentaa sinulle työnohjaajan vahvan ammattiosaamisen
 • vahvistaa omaa johtajuutta ja johtamistaitoja
 • antaa valmiuksia työyhteisöjen, organisaatioiden ja johtamisen kehittämiseen
 • haastaa sinut sekä ammatilliseen että henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen

Työnohjaaja- ja johtajuuskoulutus antaa valmiudet

 • Yksilö-, ryhmä-, yhteisö- ja esimiesten työnohjaajana toimimiseen

Koulutuksessa keskitytään erityisesti johtajuuden ilmiöihin ja dynamiikkaan. Se antaa hyvät valmiudet sekä yhteisödynaamisilla taidoilla johtamiseen että johdon työnohjaukseen.

Työnohjaaja- ja johtajuuskoulutus on tarkoitettu

 • henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita sekä itsensä, oman johtajuuden ja työyhteisötaitojen, että työyhteisön toimivuudesta ja niiden johtamisesta
 • henkilöille, joilla on vähintään opistotasoinen koulutus ja vahva työelämänkokemus
 • henkilöille, joilla on valmius sitoutua 2,5 vuoden koulutusprosessiin

Työnohjaaja- ja johtajuuskoulutuksen tavoitteet

 • opiskelijalle muodostuu kokonaiskuva työnohjauksesta ja työnohjaajan ammatista
 • opiskelija ymmärtää ja tunnistaa
  -työnohjauksen prosessuaalisuuden
  -työyhteisön dynaamiset ilmiöt
  -johtajuuden merkityksen
  -toimivien rakenteiden merkityksen
 • opiskelija ymmärtää työyhteisön toimivuuden peruselementit ja osaa soveltaa niitä hyvässä yhteisödynaamisessa johtamisessa, osallistaen, kulttuuritunteita viljellen ja arvostavasti kohdaten
 • opiskelija oppii työnohjauksellisen, konsultatiivisen ja koulutuksellisen työtavan muutosprosessien ohjaamisessa
 • opiskelija ymmärtää työnohjauksen ja johtajuuden eettisiä ja moraalisia rajapintoja

Koulutuksen työskentely perustuu kokemukselliseen ja prosessuaaliseen oppimiseen, jossa tapahtuu

 • jatkuvaa itsen ja oman työn tutkimista
 • reflektoivaa vuorovaikutusta ja jäsentämistä
 • syvätiedon syntymistä ymmärryksen ja tiedostamisen avulla

tohjaus_nettisivut

TYÖNOHJAAJA- JA JOHTAJUUSKOULUTUKSEN RAKENNE

 • koulutuksen kesto on 2 ½ vuotta, sisältö vastaa 60 opintopistettä

Lähiopetus

 • 27 lähiopetuspäivää
 • 23 ohjattua koulutusryhmäistuntoa a’ 2h/120min

Työnohjausharjoittelut

 • yksilötyönohjausharjoittelua pareittain, 1h/kerta, yhteensä  2 x 8 kertaa
 • ryhmä-, työyhteisö- ja esimiestyönohjausharjoittelua yhteensä 27 x 1 ½ h

Muu työskentely

 • vertaisryhmien ja yksilöiden itsenäinen työskentelyä (kirjallisuus, prosessipäiväkirja)
 • oman portfolion rakentaminen sekä kolmiosainen kypsyysnäyte
 • työnohjaajien konferenssiin 2018 osallistuminen (omakustanteinen)

Koulutus täyttää Suomen työnohjaajat ry:n työnohjaajakoulutukselle asettamat vaatimukset ja valmistuttua voi hakea STOryn jäsenyyttä ja opiskelun aikana voi hakea määräaikaista  opiskelijajäsenyyttä.

Hakulomakkeen voi täyttää sähköisesti tästä. Ilmoitusosaan liitetään vapaamuotoinen hakemus kysymyksellä: Miksi hakeutuu koulutukseen? Vapaamuotoisesta hakemuksesta tulee ilmetä koulutus- ja työhistoria ja elämäntilanne. Valinta suoritetaan ryhmäkeskustelun ja yksilöhaastattelun perusteella, joihin kutsutaan. Ryhmään otetaan 15-20 opiskelijaa.

TYÖNOHJAAJA- JA JOHTAJUUSKOULUTUKSEN KOULUTUKSEN HINTA:

Työnohjaaja- ja johtajuuskoulutuksen kokonaishinta on 6 450 euroa + alv 24 %. Valintahaastattelumaksu 85 euroa + alv 24 %. Ota maksukuitti mukaan haastatteluun. Maksua ei palauteta, vaikka ei tulisi valituksi. Lukukausimaksut laskutetaan ennen lukukauden alkua 1290 euroa + alv 24 % yht. 1 599,60 euroa. Koulutuksen hinta sisältää myös ohjatun pienryhmätyönohjauksen (opiskelijan harjoitustyönohjausprosessin työnohjauksen), yhteensä 23 koulutusryhmäistuntoa. Tämä intensiivinen työnohjaus hoidetaan kokeneiden seniorityönohjaajiemme toimesta.

Haastatteluajankohdat:

Haastatteluja tehdään vielä joulu-tammikuussa.

Haastattelut pidetään osoitteessa Sosped Keskus Oy, Elimäenkatu 27, 5. krs, 00510 Helsinki

Vastuukouluttajat ja koulutuksen johtajat:

Anita Kallasvuo THM, Työnohjaajakouluttaja, Työnohjaaja, SOSPED, STOry, Organisaatiokonsultti FINOD, Stooryn ammattieettisen neuvottelukunnan puheenjohtaja
anita.kallasvuo(at)sosped.fi | 040 556 6450

Perita Sipiläinen, PsM, Psykologi, Työnohjaajakouluttaja STOry, Työnohjaaja SOSPED, STOry, Toiminnallisen ryhmätyön ohjaaja TRO, Executive coach, JTO, CCSF
perita.sipilainen(at)sosped.fi | 0400 605 149

Ilmoittaudu TYJO koulutukseen!

 

v2