Tuula Emas

YTM, seksologi
Ammatillinen tausta ja pätevyys: Sosiaalityöntekijä, ET seksuaali- ja pariterapeutti (NASC).
Suuntautuminen: Seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset sosiaali- ja terveysalalla, peliriippuvuus, monikulttuurisuus.
Toiminta-alue: Suomi
Kieli: Suomi ja ruotsi

Mirja Heikkilä

KM, aikuiskouluttaja, työnohjaaja
Ammatillinen tausta ja pätevyys: Noin 40 vuoden työkokemus aikuiskoulutuksen, kansalaisjärjestötoiminnan ja kuntoutuksen saroilta.
Suuntautuminen: Työyhteisöjen työnohjaus ja kehittämistyö. Kansalaisjärjestöjen ja kuntoutusalan työt tutuimpia.
Toiminta-alue: Pääkaupunkiseutu, Uusimaa
Kieli: Suomi

Marja-Leena Helminen

Seniorityönohjaaja, työyhteisöjen kehittäjä ja -kouluttaja
Ammatillinen tausta ja pätevyys: Psykiatrinen sairaanhoitaja, perhekeskeisen työn koulutus ja ryhmä-organisaatiodynamiikankoulutus.
Suuntautuminen: Esimiehet, johtoryhmä, monipuolisesti erityistehtävissä toimivat sekä tiimityön tutkiminen, kehittäminen ja kouluttaminen. Työnohjauksen työnohjaus ja mentorointi.
Toiminta-alue: Pääkaupunkiseutu, Kanta- ja Päijät-Häme sekä Tampere lähialueineen
Kieli: Suomi

Teija Heroja

Työyhteisöjen kehittäjä, työnohjaaja, tutkija
Ammatillinen tausta ja pätevyys: Olen työskennellyt yrittäjänä yli 20 vuotta, ensin tutkijana ja nyt myös kouluttajana, työyhteisöjen kehittäjänä ja työnohjaajana. Peruskoulutukseltani olen KTM (johtajuus) ja sosionomi. Minulla on kokemusta julkisella sektorilla mm. opetus-, sosiaali-, kehitysvamma-, mielenterveys-, päihde- ja nuoristoimesta. Yksityisellä sektorilla olen työskennellyt mm. rakennus-, vakuutus-, satama-, hoiva- ja hyvinvointi-, puutarha- ja lastensuojelualan yrityksissä ja organisaatioissa. Olen ollut pidemmissä työyhteisöjen kehittämishankkeissa sekä projektista vastaavana että kouluttajana ja valmentajana (mm. Tykes, Kaiku).
Suuntautuminen: Yksilö-, ryhmä ja työyhteisöjen työnohjaus, johtoryhmien työnohjaus ja valmennus, työhyvinvoinnin kehittämisen fasilitointi, tiimien ja työyhteisöjen kehittäminen ja työyhteisövalmennus ja kehittävä työyhteisötutkimus. Erityisteemat johtajuus, esimiestyö, työhyvinvointi, jaksaminen, varhainen välittäminen, arvot ja työyhteisötaidot.
Toiminta-alue: Koko Suomi, pääsääntöisesti Etelä-Suomi
Kieli: Suomi

Mervi Inki-Virta

FM, laillistettu puheterapeutti, työnohjaaja
Ammatillinen tausta ja pätevyys: Noin 20 vuoden työkokemus puheterapeuttisesta kuntoutustyöstä ja erilaisista kouluyhteisöistä sekä ammatinharjoittajana toimimisesta.
Suuntautuminen: Yksilö- , ryhmä- ja työyhteisötyönohjaus. Eri alojen terapeuttien ja koulu- ja päiväkotiyhteisöjen työt ovat tutuimpia.
Toimialue: Pääkaupunkiseutu, Uusimaa
Kieli: Suomi

Kaija-Leena Jutila

Työnohjaaja, coach
Ammatillinen tausta ja pätevyys: KM, lastentarhanopettaja, luokanopettaja, erityisluokanopettaja, rehtori.
Suuntautuminen: Kasvatus- ja opetusalat, erityishuolto, nuoriso- ja sosiaalityö. Esimiestyö ja johtaminen. Yksilö-, ryhmä-, ja työyhteisöjenohjausta. Coachausta valmentavalla työotteella niin julkishallinnossa kuin yksityissektorillakin.
Toiminta-alue: Pääkaupunkiseutu, Uusimaa, Päijät-Häme. Tarvittaessa ei estettä pidemmälle matkustamiselle.
Kieli: Suomi

Mira Jääskeläinen

Työnohjaaja, työyhteisöjen kehittäjä (Sosped ja STOry)
Ammatillinen tausta ja pätevyys: Sosiaalikasvattaja, seikkailuohjaaja ja ryhmänohjaaja, pätevyys voimauttava valokuva työyhteisön kehittämisessä.
Suuntautuminen: Yksilö-, ryhmä- ja työyhteisötyönohjaus sekä esimiesten työnohjaus. Työyhteisökoulutukset ja voimavaratyöskentely työyhteisön kanssa. Räätälöidyt TYHY- ja TYKE-päivät.
Toiminta-alue: Työohjaukset Uusimaa, koulutukset koko Suomi
Kieli: Suomi ja englanti

Miika Kekki

YTM, kouluttaja, työnohjaaja (STOry)
Ammatillinen tausta ja pätevyys: Ammatillinen taustani on koulutuksen, terveyden edistämisen ja ura- ja opinto-ohjauksen alalla. Yksityisenä ammatinharjoittajana olen toiminut päätoimisesti vuodesta 2012.
Suuntautuminen: Monikulttuurisuus, kansainvälisyys, toiminnalliset menetelmät.
Toiminta-alue: Uusimaa
Kieli: Suomi, ruotsi, englanti

Raimo Koponen

Työnohjaaja (Sosped)
Ammatillinen tausta ja pätevyys: Sosped-työnohjaaja, esimiehenä ja valmentajana toimiminen suuressa yrityksessä.
Suuntautuminen: IT-osaaminen, esimiestoiminta, esimiesten johtoryhmätoiminta
Toiminta-alue: Pääkaupunkiseutu, Häme, Kanta-Häme
Kieli: Suomi

Marjo Kuusela

Liikuntatieteiden tohtori LitT, vuorovaikutustaitojen kouluttaja, työnohjaaja ja työyhteisövalmentaja  (Sosped ja STOry), liikunnan-, psykologian- ja terveystieteiden opettaja
Ammatillinen tausta ja pätevyys: Opettajana olin 13 vuotta ja yliopistolla 10 vuotta opettajien ja rehtoreiden täydennyskouluttajana, sekä tutkijana. Vuodesta 2011 olen toiminut päätoimisena ammatinharjoittajana tunne-, vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitojen kouluttajana, vuodesta 2008 työnohjaajana ja työyhteisön kehittäjänä, sekä vuodesta 2012 työnohjaajien kouluttajana Sosped Keskuksessa. Parhaillaan, vuosina 2014-2015, pätevöidyn työnohjaajien kouluttajaksi Story ry:n järjestämässä pilottikoulutuksessa. Työnohjauksen viitekehyksenä käytän yhteisödynaamista ja ratkaisukeskeistä näkökulmaa. Yhteisödynaamisessa viitekehyksessä keskeisiä käsitteitä ovat tutkiva työote, dialogi, prosessuaalisuus, kokemuksellisuus, tunnetietoisuus sekä vuorovaikutuksellisuus. Ratkaisukeskeinen näkökulma ohjaa kääntämään pulmat tavoitteiksi ja suuntaa näin katseen eteenpäin.
Suuntautuminen: Teen kaikkia työnohjausmuotoja eri aloilla ja käytän monipuolisesti asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaan eri menetelmiä käsiteltävien asioiden ’perkaamiseen’. Päätyökaluja istunnoissa ovat kuitenkin sanat. Koulutusteemojani ovat muun muassa tunnetaidot, vuorovaikutustaidot ja ryhmätyötaidot. Työyhteisöjen valmennuspäivät teen fasilitointi -mentelmällä. Tyky-päivät koostan esimerkiksi liikunnan ja kohtaamistaitojen harjoittelemisen yhdistelmänä.
Toiminta-alue: Työnohjauksia teen kotipaikkani Hyvinkään lisäksi muuallakin Uudellamaalla sekä Kanta-Hämeessä. Koulutus, fasilitointi, valmennus ja tykypäiviä pidän tarvittaessa missä vaan.
Kieli: Suomi

Ulla Kyrönseppä

FL, psykologi, työnohjaaja (Sosped ja STOry)
Ammatillinen tausta ja pätevyys: Lapsi- ja nuorisopsykologian erikoispsykologi, psykoterapeutti, työnohjaaja ja työnohjaajien kouluttaja, nykyisin senior advicer. Työkokemus julkishallinnon kliinisen psykologin tehtävissä, pääasiassa lastensuojelussa ja kouluttajan, työnohjaajan sekä työyhteisön kehittäjän tehtävissä erilaisten yksilöiden, ryhmien ja työyhteisöjen, myös esimiesten parissa.
Suuntautuminen: Yksilö- ja ryhmätyönohjaus sekä koulutus.
Toiminta-alue: Pääkaupunkiseutu
Kieli: Suomi

Maj-Lis Kärkkäinen

Esh, TtT, työnohjaaja (Sosped ja STOry)
Ammatillinen tausta ja pätevyys: Ammatillinen taustani on terveydenhuollossa, erityisesti mielenterveystyössä ja työsuojelussa. Yksityisenä ammatinharjoittajana olen toiminut päätoimisesti vuodesta 2008.
Suuntautuminen: Teen kaikenlaisia työnohjauksia, mutta erityisesti esimiesten ja työyhteisöjen työnohjausta.
Toiminta-alue: Pääkaupunkiseutu
Kieli: Suomi, tarvittaessa ruotsi

Ulla Linjama-Lehtinen

Kouluttaja, Sosiaalipedagogisen hevos- ja vertaistoimintaryhmien ohjaaja, hyvinvointivalmentaja
Ammatillinen tausta ja pätevyys: Sosiaalityöntekijä, toiminnallisten menetelmien koulutus (sosiaalipedagoginen hevostoiminta ja kuntouttava musiikki), mielenterveyskuntoutus ja lastensuojelu.
Suuntautuminen: Sosiaalisesti kuntouttavat ryhmät, kurssit ja kouluttaminen. Hyvinvointivalmennus yksilöille ja ryhmille.
Toiminta-alue: Etelä- ja Keski-Suomi
Kieli: Suomi

Taina Maunula

KM, Coach,Työnohjaaja ja työyhteisöjen kehittäjä (Sosped)
Ammatillinen tausta ja pätevyys: Rehtori, erityisopettaja, luokanopettaja. Yksilö-, työryhmä- ja työyhteisöjen työnohjaus.
Suuntautuminen: Johtajien ja väliesimiesten työnohjaus ja coaching.
Toiminta-alue: Helsinki, Uusimaa
Kieli: Suomi

Marianne Meyer-Arnold

Työnohjaaja, työyhteisöjen kehittäjä, NLP-practitioner ja -master
Ammatillinen tausta ja pätevyys: TtM (terveystieteiden maisteri), työterveyshoitaja, terveydenhoitaja, sairaanhoitaja, ammatillinen opettaja, hallinnon pätevyys. Lähes 30 vuoden kokemus usealta eri toimialalta yksityispuolella työterveyden ja työhyvinvoinnin ylläpitämisestä ja tukemisesta sekä työyhteisöjen toimivuuden edistämisestä. Myös työelämän tutkimus- ja kehittämishankkeista minulla on käytännön kokemusta. Julkishallinnon koulutus- ja suunnittelutehtävissä olen toiminut lähes 10 vuotta.
Suuntautuminen: Työyhteisö, ryhmä- ja yksilötyönohjaus. Työyhteisöjen kehittäminen.
Toiminta-alue: Pääkaupunkiseutu, Uusimaa
Kieli: Suomi ja ruotsi

Riitta Mykkänen-Hänninen

Työnohjaaja, kouluttaja, työyhteisöjen kehittäjä
Ammatillinen tausta ja pätevyys: Olen toiminut 20 vuotta sosiaalialalla asiakastyössä, kehittäjänä ja kouluttajana. Projektit sekä kehittämishankkeet ovat muodostuneet tutuiksi haasteineen ja mahdollisuuksineen. Olen tehnyt töitä kriisityön, eroauttamisen ja vanhemmuuden tukemisen parissa. Vapaaehtoistyö ja vertaistuki ovat myös ammatillisen mielenkiintoni kohteita.
Suuntautuminen: Toimin yksilö- ja ryhmä- ja työyhteisötyönohjaajana kunta-, järjestö- ja yksityissektorilla. Myös esimies- ja johtoryhmän työnohjaus kuuluvat toimialaani.
Toiminta-alue: Pääkaupunkiseutu, Uusimaa ja sopimuksen mukaan Suomi.
Kieli: Suomi

Eeva Puolimatka

Seniorityönohjaaja
Suuntautuminen: Työyhteisö- ja ryhmätyönohjaus, sekä esimiesryhmät. Naistietoisuus, vuorovaikutus ja tunnetaitoryhmät.
Toiminta-alue: Etelä-Suomi
Kieli: Suomi

Tarja Saurio

Työnohjaaja, työyhteisökehittäjä (STOry), työyhteisökouluttaja, luokanopettaja, KM
Ammatillinen tausta ja pätevyys: koulutettu työnohjaaja ja työyhteisökehittäjä, 27 vuoden opettajatausta.
Suuntautuminen: Opetushenkilöstöt ja rehtorit, terveydenhuoltohenkilöstöt, lastensuojelu, kaupallisen alan esimiehet
Toiminta-alue: Lähinnä Pirkanmaa, muutkin mahdollisia
Kieli: Suomi

Työnohjaus opiskelijan kanssa

Kysy myös edullisempia lopputyötyönohjauksia, joissa työnohjaajana toimii työnohjaajakurssimme opiskelija. Kaikki opiskelijamme ovat jo opintoja aloittaessaan kokeneita työelämän tuntijoita. Opinnäytetyö suoritetaan opintojen loppuvaiheessa ja se tehdään seniorikouluttajiemme tarkassa työnohjauksen työnohjauksessa. Opiskelijat valmistelevat jokaisen työnohjauskertansa huolellisesti ja käyttävät aikaa jokaisen istunnon raportointiin ja pohdintaan omassa koulutusryhmässään. Asiakkaalla on mahdollisuus päästä tätä kautta erittäin perinpohjaiseen työnohjausprosessiin alennetulla hinnalla. Opiskelijatyönohjausprosessit toteutetaan noin 3 viikon välein, yhteensä 27 istuntoa.

Jos olet kiinnostunut työnohjauksesta, ota yhteyttä!

Lassi Rajamäki
toimisto (at) sosped.fi
050 566 2414

v2